สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1739534.51477000.015.1 %5.041339.186651.37483.9 %5.0
รวม 1,739,535 1,477,000 15.09 % 5.0 41,339 6,651 83.91 % 5.0