กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา3212436.01976459.038.5 %5.032728.327003.45778.6 %5.0
รวม 3,212,436 1,976,459 38.47 % 5.0 32,728 7,003 78.60 % 5.0