กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว999237.88540851.045.9 %5.038675.26233079.93814.5 %5.0
รวม 999,238 540,851 45.87 % 5.0 38,675 33,080 14.47 % 5.0