สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์763144.63608400.020.3 %5.044075.01220129.63154.3 %5.0
สป.พม. สสว 223739.4125572.0-7.7 %0.03537.02874.840118.7 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี79111.85272750.08.0 %4.026223.077271.120172.3 %5.0
รวม 865,996 706,722 18.39 % 5.0 73,835 30,276 59.00 % 5.0