กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ1037298.4912600.012.0 %5.049987.55917674.52764.6 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์61569.2712220.080.2 %5.05805.48973729.353535.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี17928.71113070.2527.1 %5.04671.544033.515113.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง19500.0919020.6992.5 %1.048956.164757.600190.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์16232.886872.057.7 %5.02961.242994.2739-1.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี24598.64120951.6814.8 %5.05308.07032051.375561.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่23370.935886.9874.8 %5.07130.462494.95965.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น20175.4322438.0-11.2 %0.04818.964509.03276.4 %3.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว18666.3210724.042.5 %5.04376.39992225.303549.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง18588.02931829.0-71.2 %0.02274.84013300.832-45.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร17959.087298.779859.4 %5.03070.45023820.7405-24.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี18079.8314915.2817.5 %5.03049.64015941.46-94.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์37638.4817004.054.8 %5.04620.06013403.754926.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง18951.0816500.012.9 %5.03698.88014641.1025-25.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี17082.2515809.07.5 %3.54201.215862.2778-39.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี17124.80927964.0-63.3 %0.04715.64017878.2227-67.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์21945.829799.055.3 %5.05208.12012757.849947.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา25084.117453.4830.4 %5.04498.73973082.170431.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร19500.97111498.041.0 %5.04736.00983360.149929.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก18431.6724608.709-33.5 %0.07977.78033852.779551.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา20129.8256912.742-182.7 %0.05721.35993951.030.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา17011.2712386.027.2 %5.03186.57015049.5767-58.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 15590.628283.046.9 %5.03538.992773.781521.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก16372.2315512.05.3 %2.52508.03253.72-29.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา16904.45572.240267.0 %5.05445.18995523.5269-1.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์19492.02918474.05.2 %2.54908.23976616.4502-34.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง17815.7318149.0-1.9 %0.04225.26033643.36513.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี19732.6617472.011.5 %5.04470.56011915.57357.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี17037.1312361.086.1 %5.03104.84994106.5386-32.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา20484.6526369.01-28.7 %0.04650.41025443.0-17.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล48471.44181961.0-69.1 %0.05255.99025801.0-10.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา20117.7711866.041.0 %5.03912.33972.9458-1.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 22182.8794480.079.8 %5.03519.41993491.12650.8 %0.5
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา23908.3521363.18910.6 %5.04921.983346.61332.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี29175.4321060.027.8 %5.04038.35994106.3179-1.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี17538.0811146.036.4 %5.02890.20021495.213548.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา18238.2426860.33-47.3 %0.07052.16024564.950235.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 17452.3313916.020.3 %5.04367.66992961.05332.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร5316.58987775.0-46.2 %0.04614.962076.210955.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์5317.56014563.014.2 %5.03033.35993607.6533-18.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์60306.31328052.62153.5 %5.05004.31018530.0-70.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส15698.10110971.030.1 %5.03069.482280.025.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส21242.6999081.057.3 %5.06724.79983331.7550.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 16956.8235301.719-108.2 %0.03673.79989674.3877-163.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี23143.8219437.1516.0 %5.06965.69974875.333530.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร17565.3212695.5627.7 %5.04882.26033773.494922.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย32706.77925754.69921.3 %5.013210.6213328.5-0.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่49207.4836003.1626.8 %5.018642.846372.561565.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก22990.31110763.053.2 %5.06662.48056417.61283.7 %1.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน23057.21121217.3818.0 %4.07462.714399.269541.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา18491.152773.085.0 %5.05410.85993024.339844.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก8992.2119562.99-117.6 %0.05161.91994401.836914.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี16939.5398768.830148.2 %5.03161.34012272.355528.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์18856.36946759.699-148.0 %0.05351.70022523.231952.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่99689.01617785.4982.2 %5.033918.752854.700491.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน23929.098343.065.1 %5.010953.0619362.821314.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี16781.4217765.471-5.9 %0.01734.871950.8324-12.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง19217.919287.051.7 %5.07455.26033781.10649.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน16586.0117277.0-4.2 %0.03570.12012900.568418.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี49953.328593.082.8 %5.04096.484999.9956-22.1 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 75860.42234685.054.3 %5.011486.162047.560482.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี171817.31153762.5910.5 %5.09200.76956307.724131.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 85484.12550107.541.4 %5.09916.32033398.475165.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี94901.8288317.06.9 %3.05353.14991779.36966.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 98348.64892343.5316.1 %3.020105.074288.699778.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์71728.57888013.906-22.7 %0.011517.784445.830161.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 50355.03131257.14137.9 %5.015572.454237.133872.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช103224.8255967.64145.8 %5.018732.322970.819384.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 104334.2473240.029.8 %5.016206.3013553.899978.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน45436.4127149.040.2 %5.021136.6992943.742986.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 126681.770281.28144.5 %5.08628.36044588.660246.8 %5.0
รวม 3,458,500 2,736,262 20.88 % 5.0 572,402 311,688 45.55 % 5.0