สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1049810.5876386.016.5 %5.042627.35920582.3251.7 %5.0
รวม 1,049,811 876,386 16.52 % 5.0 42,627 20,582 51.72 % 5.0