กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)1695096.13119140.0-84.0 %0.0104579.1636732.2564.9 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด1184009.81564101.0-32.1 %0.0488848.6368579.89886.0 %5.0
รวม 2,879,106 4,683,241 -62.66 % 0.0 593,428 105,312 82.25 % 5.0