กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์535480.81211564.060.5 %5.032371.9186000.864781.5 %5.0
รวม 535,481 211,564 60.49 % 5.0 32,372 6,001 81.46 % 5.0