กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน1190836.31169079.01.8 %0.559011.078ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,190,836 1,169,079 1.83 % 0.5 0 0 0.00 % 0.0