กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร2271384.3320880.085.9 %5.089965.0786946.505992.3 %5.0
รวม 2,271,384 320,880 85.87 % 5.0 89,965 6,947 92.28 % 5.0