กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร738925.19361000.051.1 %5.030430.2516848.13744.6 %5.0
รวม 738,925 361,000 51.15 % 5.0 30,430 16,848 44.63 % 5.0