กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร3512190.3993646.071.7 %5.0239985.6912811.85794.7 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร10688.7113817.0-29.3 %0.02267.46842.3270362.9 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 18871.08013115.064.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 34789.10012602.045.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 3,536,539 1,013,180 71.35 % 5.0 242,253 13,654 94.36 % 5.0