กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน768687.75400968.047.8 %5.035898.7819567.150473.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครไม่ครบ40223.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2945.3135ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่10423.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09193.8896ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี6763.799814849.0-119.5 %0.018017.3114400.533275.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์7389.140116344.0-121.2 %0.010872.043195.439970.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร8221.82039554.0-16.2 %0.012111.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 6922.429721002.5-203.4 %0.013582.383656.7473.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี5434.81987656.0-40.9 %0.010342.52533.193875.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา5338.719712274.0-129.9 %0.09534.24023055.291568.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี19060.420043.52-5.2 %0.011565.995115.617255.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท5156.87996029.0-16.9 %0.06553.982419.952463.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ6669.049502.2002-42.5 %0.014624.992685.286981.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร8376.83017686.08.2 %4.010161.512622.218574.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย7817.67979458.8496-21.0 %0.015196.243959.46773.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่48740.0711649.476.1 %5.019447.014027.77279.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง7868.81988174.0-3.9 %0.09203.83013656.9560.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด4181.79987578.0-81.2 %0.06945.8799932.2730186.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก8085.35019563.0-18.3 %0.016569.183854.368476.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก5511.10016495.0-17.9 %0.06260.91991920.949569.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม6200.046593.0-6.3 %0.06275.71971683.94773.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม4649.779812287.55-164.3 %0.09677.20023265.710466.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา9270.599613619.0-46.9 %0.018606.7913502.399981.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช7519.780322519.0-199.5 %0.012988.12958.755977.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์7382.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012889.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี6557.629914199.0-116.5 %0.03983.981875.77252.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน6311.759849.95000199.2 %5.013919.6894714.66766.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ6605.049811239.0-70.2 %0.08621.36044006.046953.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี8486.009814744.0-73.7 %0.07038.74022975.69857.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5397.81989128.3301-69.1 %0.010381.274930.198252.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี6578.780314564.5-121.4 %0.05863.16994901.313516.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6321.03037092.0-12.2 %0.07747.85012593.310166.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาไม่ครบ11577.3ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2783.804ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา7186.620114835.0-106.4 %0.011883.552290.402380.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง9230.799819974.5-116.4 %0.07744.66991989.50974.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร6119.919915106.5-146.8 %0.08847.41022530.058171.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก5443.169911681.51-114.6 %0.013479.373964.843870.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี5864.740217319.0-195.3 %0.010252.972387.35576.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์7643.419912201.89-59.6 %0.014616.1092600.652882.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่5883.810111455.2-94.7 %0.010563.691862.17482.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต9370.639620340.0-117.1 %0.03322.771820.304445.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม5305.968236.29-55.2 %0.09495.66021500.481484.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร4118.740234770.0-744.2 %0.08585.85943549.595958.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน6498.33013531.045.7 %5.014600.434384.886770.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร6330.83019922.5-56.7 %0.08493.86042251.564973.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา7583.37016580.939913.2 %5.08852.80962145.712975.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด6928.379910109.0-45.9 %0.012495.431734.918586.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง5918.030339.25999899.3 %5.07562.272513.512566.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง7284.2113991.2-92.1 %0.07824.213653.035453.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี7073.189916753.0-136.9 %0.010234.162247.412878.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี6247.279814042.4-124.8 %0.010299.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง7952.330112163.0-52.9 %0.014561.763744.238574.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน8075.350115611.0-93.3 %0.08953.74022107.25176.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย3956.67998549.5-116.1 %0.013809.0293326.225675.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ5450.525354.85011.8 %0.512208.082482.671479.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร7254.91027981.5-10.0 %0.012751.283877.06469.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา8062.919920656.49-156.2 %0.011379.023031.180973.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล15127.94926744.061-76.8 %0.06722.66022838.86657.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ9130.269524011.0-163.0 %0.04988.72022301.536453.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม5679.46976585.1001-15.9 %0.02838.34012420.617914.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร89949.48416982.081.1 %5.05215.982763.856447.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว6449.149910292.7-59.6 %0.011042.864947.281355.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี10260.714642.0-42.7 %0.07934.35012487.568.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี6083.32039887.0996-62.5 %0.03885.551188.46969.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย6510.529814946.29-129.6 %0.010592.943364.168568.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี6562.3999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09610.9697ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี6627.060113156.0-98.5 %0.014767.523802.358474.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์6337.43026775.0-6.9 %0.011705.393179.476672.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย7889.120118785.24-138.1 %0.04640.33983130.149932.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู3894.251774.7554.4 %5.08102.962478.566469.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง7114.010298.1-44.8 %0.04925.64993890.876521.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ6034.939910683.3-77.0 %0.07400.97022467.910466.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี5709.279815413.95-170.0 %0.014041.9794195.390170.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์2818.822423.0-695.5 %0.011803.078108.981431.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบ6822.2002ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3001.6265ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี9590.01958520.011.2 %5.016368.3116212.365262.0 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ23038.0786983.859-277.6 %0.012579.53599.662671.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21121.39123842.66-12.9 %0.016655.915673.841365.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง64126.67284442.0-31.7 %0.09111.95025749.052236.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี13135.2339259.008-198.9 %0.011205.793347.270.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง13012.9645610.0-250.5 %0.014734.184656.823768.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี22132.634783.949-57.2 %0.014945.692118.091185.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย11739.1527076.0-130.6 %0.07447.59962001.263473.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด29853.53955666.0-86.5 %0.04437.43992936.096433.8 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร19968.93957303.961-187.0 %0.07302.29982817.43961.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี36880.03956263.801-52.6 %0.06540.25985946.66269.1 %4.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส26737.78931489.08-17.8 %0.09244.27932802.597969.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่36475.53948581.301-33.2 %0.019473.6893130.392383.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง39084.62188255.992-125.8 %0.011848.265069.913657.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด63394.64863027.00.6 %0.55128.43995155.5537-0.5 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา28782.8427115.05.8 %2.518950.55496.191971.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช66011.71962255.5085.7 %2.514283.2447507.008-232.6 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย30000.80150444.008-68.1 %0.07788.66996333.441418.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา20542.5831497.07-53.3 %0.09197.75984092.555.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง50166.36774290.172-48.1 %0.014863.4394049.4572.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ29059.18942621.0-46.7 %0.05775.251977.083565.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์47952.9172845.0-51.9 %0.020098.44107.289679.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา71772.32892478.438-28.8 %0.012970.6096893.649446.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี76768.625146913.0-91.4 %0.06953.21971335.73980.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี47739.64147655.00.2 %0.510147.25433.2546.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี66263.28178710.0-18.8 %0.015629.75426.970265.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต93451.641191454.81-104.9 %0.09301.08016749.799827.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด102785.77102592.00.2 %0.56703.56012499.719562.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท107904.53235276.0-118.0 %0.06932.37013250.534953.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช62667.07121494.61-93.9 %0.08166.66026549.317919.8 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี6758.0454762.648-710.3 %0.03012.60014866.373-61.5 %0.0
รวม 2,699,443 3,422,976 -26.80 % 0.0 1,030,806 388,357 62.32 % 5.0