กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์731308.31567775.022.4 %5.037634.0711533.10469.4 %5.0
รวม 731,308 567,775 22.36 % 5.0 37,634 11,533 69.35 % 5.0