สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 855478.88763470.010.8 %5.041801.91847398.113-13.4 %0.0
รวม 855,479 763,470 10.76 % 5.0 41,802 47,398 -13.39 % 0.0