สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5927.59 %20.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7431.94 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6330.65 %35.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5950.85 %44.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11435.96 %35.40 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี62100.00 %100.00 %47.96 %74.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
ฉะเชิงเทรา6086.67 %86.67 %43.33 %68.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
ชลบุรี9651.06 %49.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5451.85 %49.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6633.33 %34.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6343.55 %47.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7711.84 %11.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12035.83 %32.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6749.25 %43.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5558.18 %56.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4739.13 %32.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7252.78 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6225.81 %19.35 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13439.85 %37.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครศรีธรรมราช10249.49 %45.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6851.47 %42.65 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี6037.29 %35.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6653.03 %51.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6320.63 %20.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5217.31 %15.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7610.67 %5.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี6833.82 %32.35 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6949.28 %44.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6043.33 %38.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6558.46 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7731.17 %25.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5549.09 %43.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5749.12 %44.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5632.14 %21.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5538.89 %36.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8353.01 %51.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6074.58 %74.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6589.06 %90.48 %47.31 %39.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
แพร่6165.57 %62.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5753.57 %57.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6550.77 %46.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5430.77 %26.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5891.38 %91.38 %58.32 %56.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
ยโสธร5529.09 %27.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6336.51 %26.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7987.34 %40.51 %55.82 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
ระนอง5360.38 %62.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6319.05 %17.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7170.42 %67.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6549.23 %43.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7240.85 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5660.00 %59.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6743.28 %37.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7468.92 %66.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7054.29 %52.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11647.79 %47.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5450.00 %46.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5817.24 %18.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4741.30 %38.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4548.89 %42.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5829.31 %29.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6653.03 %36.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5174.51 %72.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6050.00 %38.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6759.70 %59.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10656.19 %52.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7380.00 %80.28 %72.41 %46.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองคาย5628.57 %25.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5137.25 %35.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4825.53 %21.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ5028.00 %26.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9432.98 %27.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5952.54 %49.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5188.24 %88.24 %51.03 %58.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10526.67 %19.05 %0.00 %0.00 %--0.00.0