สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5949.12 %45.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7430.56 %31.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6366.67 %60.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5937.29 %39.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11336.28 %35.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6361.29 %60.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6071.67 %73.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9645.74 %44.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5572.73 %72.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6678.79 %78.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6361.29 %61.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7736.99 %36.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12064.17 %59.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6761.19 %61.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5453.70 %57.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5578.18 %78.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4760.87 %58.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7268.06 %69.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6269.35 %70.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %99.24 %14.52 %50.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10261.22 %57.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6842.65 %36.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี6044.07 %53.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6759.70 %62.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6347.62 %44.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5255.77 %61.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7674.32 %66.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี6847.06 %51.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6960.87 %57.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6053.33 %48.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6580.00 %73.85 %56.17 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
พระนครศรีอยุธยา7750.65 %48.05 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5554.55 %54.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5777.19 %70.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5691.07 %89.29 %54.42 %45.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5568.52 %59.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8356.63 %56.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6064.41 %62.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6554.69 %55.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6170.49 %62.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5745.45 %45.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6568.75 %68.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5439.62 %43.40 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5976.27 %72.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5540.74 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6267.21 %56.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7953.16 %51.95 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5377.36 %69.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6436.51 %35.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7154.93 %49.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6546.15 %43.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7268.06 %69.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5680.36 %73.21 %48.07 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
เลย6755.22 %49.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7470.27 %66.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7061.43 %66.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11645.13 %43.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5448.15 %45.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5836.84 %37.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4758.70 %57.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4465.91 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5850.00 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6761.19 %55.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5162.75 %56.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6152.46 %53.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6764.18 %61.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10668.87 %64.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7372.46 %70.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5666.07 %67.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5186.27 %86.27 %53.35 %52.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
อ่างทอง4835.42 %35.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ5052.08 %56.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9453.19 %48.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5964.41 %62.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี51100.00 %100.00 %50.32 %55.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10580.95 %83.81 %65.28 %58.46 %ผ่านผ่าน5.05.0