สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5957.89 %52.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7481.94 %82.61 %21.55 %57.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กาฬสินธุ์6352.38 %51.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5950.85 %53.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11352.21 %50.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6374.19 %68.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6083.33 %83.33 %24.31 %39.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
ชลบุรี9640.43 %42.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5570.91 %68.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6666.67 %65.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6342.62 %45.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7736.84 %36.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12073.33 %70.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6753.73 %50.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5451.85 %48.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5590.91 %89.09 %45.58 %51.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครนายก4780.43 %73.91 %35.51 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
นครปฐม7263.89 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6266.13 %62.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %100.00 %52.22 %-14.75 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
นครศรีธรรมราช10261.62 %59.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6842.65 %38.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี6054.24 %56.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6744.78 %46.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6349.21 %46.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5250.00 %48.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7692.00 %89.33 %75.25 %74.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
ปทุมธานี6841.18 %41.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6968.12 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6043.33 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6569.23 %67.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7750.65 %49.35 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5574.55 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5757.89 %48.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5691.07 %91.07 %56.21 %49.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5561.82 %54.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8351.81 %56.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6059.32 %57.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6564.06 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6165.57 %60.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5740.00 %37.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6567.19 %64.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5426.42 %33.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5976.27 %74.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5550.00 %49.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6256.67 %56.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7855.13 %58.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5375.47 %73.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6464.06 %65.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7255.56 %54.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6542.19 %43.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7266.67 %65.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5661.82 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6743.28 %38.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7470.27 %68.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7065.71 %58.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11645.13 %43.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5452.83 %50.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5839.66 %36.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4747.83 %48.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4463.64 %61.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5860.34 %51.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6771.64 %61.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5170.59 %64.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6168.85 %65.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6765.67 %64.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10671.70 %67.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7372.86 %73.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5692.86 %92.86 %35.49 %42.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองบัวลำภู5190.20 %88.24 %57.81 %48.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
อ่างทอง4885.42 %85.42 %5.78 %31.33 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
อำนาจเจริญ4866.67 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9458.06 %53.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5955.93 %55.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5298.08 %96.15 %33.10 %51.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10577.14 %80.00 %0.00 %52.81 %-ผ่าน0.05.0