สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5944.07 %42.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7473.61 %77.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6353.97 %52.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5938.98 %37.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11347.79 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6375.81 %74.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6081.67 %80.00 %28.30 %54.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
ชลบุรี9629.17 %29.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5565.45 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6666.67 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6342.86 %44.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7737.66 %37.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12068.33 %65.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6750.75 %49.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5448.15 %48.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5569.09 %67.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4767.39 %63.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7266.67 %61.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6267.74 %64.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %100.00 %29.23 %57.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10242.00 %45.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6847.06 %41.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี6063.33 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6765.67 %58.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6350.79 %52.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5255.77 %55.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7694.67 %90.67 %83.97 %79.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
ปทุมธานี6861.76 %61.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6959.42 %63.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6036.67 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6569.23 %69.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7750.65 %51.95 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5554.55 %50.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5749.12 %44.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5694.64 %96.43 %41.55 %47.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5556.36 %56.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8338.55 %42.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6071.19 %70.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6565.63 %65.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6165.57 %65.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5753.57 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6570.77 %69.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5433.96 %35.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5971.19 %69.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5548.15 %50.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6256.45 %54.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7843.59 %43.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5362.26 %66.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6466.67 %64.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7248.61 %47.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6544.62 %43.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7273.61 %73.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5669.09 %64.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6750.75 %47.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7475.68 %72.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7038.57 %39.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11641.38 %42.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5452.83 %41.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5844.83 %39.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4746.81 %48.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4450.00 %47.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5856.90 %53.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6758.21 %49.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5180.39 %70.59 %38.26 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สุโขทัย6168.85 %68.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6756.72 %55.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10670.75 %73.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7360.00 %56.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5646.43 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5194.12 %92.16 %55.69 %51.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
อ่างทอง4877.08 %68.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4879.17 %72.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9455.32 %54.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5971.19 %67.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี52100.00 %100.00 %35.63 %49.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10574.29 %72.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0