จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,634.64436.0083.5 %5.0416.31109.9673.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,386.130.000.0 %0.0663.53241.3463.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,026.271,395.3053.9 %5.0568.45128.1277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี17,620.7418,864.00-7.1 %0.02,584.131,285.3550.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,961.57752.0087.4 %5.0260.1595.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,355.14669.0084.6 %5.0470.75161.5065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,590.66204.0094.3 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,034.740.000.0 %0.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,901.77141.0096.4 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,573.431,458.0068.1 %5.0541.341,197.00-121.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,686.26924.0074.9 %5.0485.08389.5019.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,096.933,931.494.0 %2.0967.78829.2314.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,769.60618.0077.7 %5.0587.45238.9359.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,389.352,301.0057.3 %5.01,481.211,437.383.0 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,536.049,084.00-39.0 %0.01,291.05309.4576.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)0.006,313.560.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,435.716,521.24-1.3 %0.02,283.44591.6974.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,138.40453.0085.6 %5.0701.55140.4680.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,865.33428.0085.1 %5.0511.40236.2053.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,231.672,044.8036.7 %5.0758.6113,349.71-1,659.8 %0.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,831.5629,735.30-515.4 %0.01,348.101,758.03-30.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี0.002,972.200.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี0.001,198.000.0 %0.00.00183.390.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี0.0014,410.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,138.151,911.0053.8 %5.01,101.98424.7561.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 766,893.6918,866.0597.5 %5.07,103.14450.4393.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.004,785.870.0 %0.00.0045.160.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,787.62475.0083.0 %5.0473.35126.3573.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี4,430.751,325.0070.1 %5.0682.53253.9362.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,561.791,294.0063.7 %5.0682.54412.3039.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี0.002,731.020.0 %0.00.001,029.050.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 20.009,112.680.0 %0.00.001,117.560.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,247.405,669.1653.7 %5.02,874.52197.7893.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี64,400.3115,474.4876.0 %5.0447.33406.049.2 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี21,636.164,163.0080.8 %5.0311.250.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 0.001,836.000.0 %0.00.00625.880.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,487.80351.0085.9 %5.09,068.05176.3298.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 971,229 129,489 0.00 % 39,210 25,127 0.00 %