จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,606.42436.0083.3 %5.0416.31109.9673.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,349.85925.0072.4 %5.0663.53241.3463.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,993.851,395.3053.4 %5.0568.45128.1277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี17,431.9518,864.00-8.2 %0.02,584.131,285.3550.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,897.70752.0087.2 %5.0260.1595.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,308.48669.0084.5 %5.0470.75161.5065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,615.31679.0085.3 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,552.19204.0094.3 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,991.51439.0089.0 %5.0185.1866.5064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,684.96387.8989.5 %5.0173.4047.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,859.96141.0096.3 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,524.431,351.0070.1 %5.0541.34807.50-49.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,646.77924.0074.7 %5.0485.08389.5019.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,053.033,931.493.0 %1.5967.78829.2314.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,739.93618.0077.4 %5.0587.45238.9359.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,070.02598.0080.5 %5.0568.45427.1124.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,331.602,301.0056.8 %5.01,481.211,437.383.0 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,927.922,220.40-15.2 %0.0475.30314.1933.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,223.571,384.8067.2 %5.01,119.90905.1119.2 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,583.98796.0077.8 %5.0815.64329.7759.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,466.019,084.00-40.5 %0.01,291.05309.4576.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,473.67877.0074.8 %5.0758.59346.5354.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,272.556,313.5648.6 %5.04,366.72376.2091.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,366.756,521.24-2.4 %0.02,283.44591.6974.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,104.77453.0085.4 %5.0701.55140.4680.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,834.63428.0084.9 %5.0511.40236.2053.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,197.042,044.8036.0 %5.0758.61485.5836.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,779.7929,735.30-522.1 %0.01,348.101,758.03-30.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,823.802,972.20-5.3 %0.0549.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,335.231,198.0064.1 %5.0758.61183.3975.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,946.3071,978.13-805.8 %0.01,614.53124.3092.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,749.3614,410.00-4.8 %0.02,026.751,553.4023.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,208.431,476.00-22.1 %0.0568.53236.3158.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,348.59876.0073.8 %5.0720.56516.5628.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,382.542,913.0013.9 %5.0777.62720.867.3 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,082.182,408.8341.0 %5.0716.53320.3555.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,904.753,551.05-22.2 %0.0549.4240.9892.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,093.811,911.0053.3 %5.01,101.98424.7561.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 758,677.0018,866.0597.5 %5.07,103.14450.4393.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,381.13475.8089.1 %5.0310.4445.1685.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,757.75475.0082.8 %5.0473.35126.3573.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี4,383.281,325.0069.8 %5.0682.53253.9362.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,523.621,294.0063.3 %5.0682.54412.3039.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี3,953.283,500.7011.4 %5.01,005.81851.4715.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,517.381,513.0057.0 %5.0625.49508.0718.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,487.342,731.0239.1 %5.0919.181,029.05-12.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,476.131,349.1261.2 %5.0644.51288.8555.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 135,588.979,507.7673.3 %5.01,234.72648.8147.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,116.185,669.1653.2 %5.02,874.52197.7893.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,436.909,112.68-273.9 %0.01,849.191,117.5639.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี21,404.344,163.0080.6 %5.0311.25302.672.8 %1.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี63,710.3115,474.4875.7 %5.0447.33406.049.2 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี105,099.04299.0099.7 %5.01,126.63946.2016.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,107.3614,848.56-143.1 %0.0759.292,253.49-196.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,307.941,836.0044.5 %5.0777.62625.8819.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,461.15351.0085.7 %5.09,068.05176.3298.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,502.2120,042.98-135.7 %0.01,794.734,445.00-147.7 %0.0
รวม 1,228,655 311,002 74.69 % 66,905 31,511 52.90 %