จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,711.98816.0069.9 %5.0538.64142.6573.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช0.0031,057.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.00161.300.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,844.731,440.0049.4 %5.0323.2769.0878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช29,089.5917,536.0739.7 %5.07,071.211,905.6873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34175.6960.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,708.64224.0094.0 %5.0204.8367.4067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,506.74224.0093.6 %5.0178.0067.4762.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,750.341,155.0069.2 %5.0462.0374.7783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,516.27377.0089.3 %5.0227.1367.8770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,611.42397.0089.0 %5.0353.5390.0674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,873.62695.0082.1 %5.0246.3643.9382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,591.591,671.9063.6 %5.0584.8067.6888.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,983.19241.0093.9 %5.0274.8449.9081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,395.64121.0096.4 %5.0369.0575.1679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,998.15640.0084.0 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,516.17405.0092.7 %5.0231.8778.7066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,611.02422.0088.3 %5.0337.0667.4780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,472.98363.0089.5 %5.0232.110.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,541.87230.0093.5 %5.0173.8195.0045.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,508.51362.0089.7 %5.0227.6453.0176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2,772.792,901.90-4.7 %0.0690.77188.4572.7 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,762.155,969.00-116.1 %0.0602.79159.6073.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช3,581.474,761.34-32.9 %0.0532.37331.5537.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา7,680.40995.0087.0 %5.08,606.89287.8596.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,988.46938.0068.6 %5.0737.68416.6643.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง605.331,063.50-75.7 %0.0389.33431.30-10.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.3557.9581.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77102.3685.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,177.591,475.0053.6 %5.0880.930.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1511,108.2727,338.84-146.1 %0.04,782.326,465.50-35.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,577.401,332.5062.8 %5.01,514.45426.5971.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,196.711,119.0078.5 %5.01,736.661,024.6241.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,627.614,458.63-22.9 %0.01,109.120.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,871.304,180.02-45.6 %0.0698.50806.70-15.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,346.583,754.7140.8 %5.02,135.991,790.2416.2 %5.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,008.451,238.0069.1 %5.01,033.05351.2066.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช114,329.71123,865.00-8.3 %0.0489.41749.55-53.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,107.4310,717.21-32.2 %0.03,205.042,827.0511.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,596.231,667.0053.6 %5.0976.01976.000.0 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)0.001,419.020.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,171.161,099.0049.4 %5.072.77113.69-56.2 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,281.14541.0057.8 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,726.15476.0072.4 %5.080.9354.4232.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,371.32785.0076.7 %5.0918.5858.6793.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,904.12786.0072.9 %5.0778.31405.4747.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,859.203,471.9010.0 %5.0918.97415.1054.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,924.0727,791.00-369.1 %0.01,926.802,857.09-48.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช0.004,872.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,819.722,709.3629.1 %5.01,109.12605.2945.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช4,538.5410,680.00-135.3 %0.01,071.45119.1188.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,616.21925.0086.0 %5.01,127.77807.0028.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,639.105,413.21-48.8 %0.01,071.10283.7973.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,358.232,055.0052.8 %5.01,375.17466.4866.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,195.981,711.2667.1 %5.01,560.85683.8956.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,225.146,111.00-89.5 %0.0861.9167.7592.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช16,523.113,097.7481.3 %5.0547.63474.2913.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,487.623,465.0036.9 %5.0479.6878.3983.7 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 27,686.0117,943.2835.2 %5.0804.59518.1835.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,466.87946.0061.7 %5.0519.61152.1870.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,976.273,128.0037.1 %5.01,071.10470.2556.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,072.651,119.6063.6 %5.0823.88361.2556.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,318.731,931.0041.8 %5.0937.99115.9087.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,665.861,979.0057.6 %5.01,833.48244.0486.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช29,990.296,007.3980.0 %5.0768.32336.3856.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)0.007,547.000.0 %0.00.00817.130.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 10.0040,233.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 26,578.308,410.00-27.8 %0.01,696.081,385.6318.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 30.000.000.0 %0.00.001,161.490.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 15,049.5512,058.0319.9 %5.01,337.96671.1449.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช0.002,795.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล0.0057.530.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช38,422.2619,980.0048.0 %5.01,222.50399.7667.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล30,359.6428,965.004.6 %2.01,101.09463.9357.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช151,360.86373.2099.8 %5.01,171.911,393.78-18.9 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,629.7816,349.9644.8 %5.0809.96336.8658.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช426,209.22138,440.0967.5 %5.01,154.800.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,579.3010,772.0045.0 %5.0914.49534.8541.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,632.707,668.0062.8 %5.0766.38419.5045.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง0.0027,063.180.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช9,668.6416,915.10-74.9 %0.02,974.492,339.2021.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,529.893,458.282.0 %1.01,014.04900.6011.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,939.02653.0077.8 %5.0766.83255.1766.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 1,183,347 593,309 0.00 % 76,153 39,497 0.00 %