จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,711.98816.0069.9 %5.0538.64142.6573.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช24,837.7231,057.00-25.0 %0.0536.54399.5025.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,160.867,041.2436.9 %5.072.81237.16-225.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,396.161,424.0058.1 %5.0961.09157.3583.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,844.731,440.0049.4 %5.0323.2769.0878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช29,089.5917,536.0739.7 %5.07,071.211,905.6873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34175.6960.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,708.64224.0094.0 %5.0204.8367.4067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,506.74224.0093.6 %5.0178.0067.4762.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,750.341,155.0069.2 %5.0462.0374.7783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน352.8820.0094.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,516.27377.0089.3 %5.0227.1367.8770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,611.42397.0089.0 %5.0353.5390.0674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,873.62695.0082.1 %5.0246.3643.9382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,591.591,671.9063.6 %5.0584.8067.6888.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,983.19241.0093.9 %5.0274.8449.9081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,395.64121.0096.4 %5.0369.0575.1679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,998.15640.0084.0 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,516.17405.0092.7 %5.0231.8778.7066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,679.29368.0090.0 %5.0383.3368.3182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,729.35330.0091.2 %5.0407.1776.4381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,611.02422.0088.3 %5.0337.0667.4780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,478.93291.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,472.98363.0089.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,541.87230.0093.5 %5.0173.8195.0045.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,508.51362.0089.7 %5.0227.6453.0176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,488.60340.0090.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช2,772.792,901.90-4.7 %0.0690.77188.4572.7 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,762.155,969.00-116.1 %0.0602.79159.6073.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช3,581.474,761.34-32.9 %0.0532.37331.5537.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา7,680.40995.0087.0 %5.08,606.89287.8596.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,988.46938.0068.6 %5.0737.68416.6643.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง605.331,063.50-75.7 %0.0389.33431.30-10.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.3557.9581.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77102.3685.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,177.591,475.0053.6 %5.0880.93570.0035.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1511,108.2727,338.84-146.1 %0.04,782.326,465.50-35.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,577.401,332.5062.8 %5.01,514.45426.5971.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,196.711,119.0078.5 %5.01,736.661,024.6241.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,627.614,458.63-22.9 %0.01,109.122,020.96-82.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,871.304,180.02-45.6 %0.0698.50806.70-15.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,346.583,754.7140.8 %5.02,135.991,790.2416.2 %5.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,008.451,238.0069.1 %5.01,033.05351.2066.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช6,868.7111,271.48-64.1 %0.01,307.80412.2568.5 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช114,329.71123,865.00-8.3 %0.0489.41749.55-53.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,107.4310,717.21-32.2 %0.03,205.042,827.0511.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,596.231,667.0053.6 %5.0976.01976.000.0 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)1,204.171,419.02-17.8 %0.0550.45213.7561.2 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,171.161,099.0049.4 %5.072.77113.69-56.2 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,281.14541.0057.8 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,726.15476.0072.4 %5.080.9354.4232.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,371.32785.0076.7 %5.0918.5858.6793.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,904.12786.0072.9 %5.0778.31405.4747.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,462.833,471.90-0.3 %0.0976.02415.1057.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,924.0727,791.00-369.1 %0.01,926.802,857.09-48.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,434.524,872.0034.5 %5.01,584.521,185.8925.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,819.722,709.3629.1 %5.01,109.12605.2945.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช4,538.5410,680.00-135.3 %0.01,071.45119.1188.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,616.21925.0086.0 %5.01,127.77807.0028.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,639.105,413.21-48.8 %0.01,071.10283.7973.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,358.232,055.0052.8 %5.01,375.17466.4866.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,195.981,711.2667.1 %5.01,560.85683.8956.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,225.146,111.00-89.5 %0.0861.9167.7592.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช16,523.113,097.7481.3 %5.0547.63474.2913.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,487.623,465.0036.9 %5.0479.6878.3983.7 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 27,686.0117,943.2835.2 %5.0804.59518.1835.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,466.87946.0061.7 %5.0519.61152.1870.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,976.273,128.0037.1 %5.01,071.10470.2556.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,072.651,119.6063.6 %5.0823.88361.2556.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,852.859,192.00-89.4 %0.01,318.30426.9767.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,318.731,931.0041.8 %5.0937.99115.9087.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,665.861,979.0057.6 %5.01,833.48244.0486.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,293.723,049.6129.0 %5.01,006.501,252.10-24.4 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช29,990.296,007.3980.0 %5.0768.32336.3856.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 130,854.089,140.1070.4 %5.0916.87391.5257.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 26,578.308,410.00-27.8 %0.01,696.081,385.6318.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 325,384.907,553.1070.2 %5.02,574.841,161.4954.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 15,049.5512,058.0319.9 %5.01,337.96671.1449.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)19,766.447,547.0061.8 %5.0822.62817.130.7 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช5,823.592,795.0052.0 %5.0313.31273.6012.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,218.3816,068.000.9 %0.5477.93508.51-6.4 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล35,520.3957.5399.8 %5.0510.47442.8313.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช81,416.7872,314.0011.2 %5.01,752.692,227.89-27.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช38,422.2619,980.0048.0 %5.01,222.50399.7667.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล30,359.6428,965.004.6 %2.01,101.09463.9357.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช151,360.86373.2099.8 %5.01,171.911,393.78-18.9 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,629.7816,349.9644.8 %5.0809.96336.8658.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช426,209.22138,440.0967.5 %5.01,154.801,426.49-23.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,579.3010,772.0045.0 %5.0914.49534.8541.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร35,865.7323,172.1135.4 %5.0957.381,794.44-87.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,632.707,668.0062.8 %5.0766.38419.5045.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง197,152.5227,063.1886.3 %5.01,388.06952.5031.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช16,890.2324,137.00-42.9 %0.02,297.402,416.74-5.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช9,668.6416,915.10-74.9 %0.02,974.492,339.2021.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช103,472.5347,008.0054.6 %5.02,072.101,038.0249.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,529.893,458.282.0 %1.01,014.04900.6011.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,939.02653.0077.8 %5.0766.83255.1766.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,203.5233,873.0015.7 %5.05,603.154,015.8028.3 %5.0
รวม 1,870,298 934,712 50.02 % 107,171 63,985 40.30 %