จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,038.45356.0088.3 %5.0177.85266.27-49.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี838.14726.0013.4 %5.0285.2495.0066.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,322.371,297.0061.0 %5.0323.2745.7585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,186.684,938.9031.3 %5.01,523.82522.5065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,672.46571.0087.8 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี541.68635.78-17.4 %0.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,469.93162.0096.4 %5.0153.6654.1564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,809.51446.0088.3 %5.0176.6366.4262.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,774.1997.0097.4 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,820.98175.0095.4 %5.0145.6447.5067.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,274.551,202.0063.3 %5.0558.18716.35-28.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,657.99963.0073.7 %5.0744.13555.0825.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,056.88567.0081.5 %5.0458.93481.31-4.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,686.87309.0088.5 %5.0306.80198.7435.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,260.66906.9878.7 %5.0915.31872.194.7 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,767.961,997.41-13.0 %0.0371.44530.26-42.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,878.011,827.0052.9 %5.0801.18817.77-2.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี8,731.026,226.4628.7 %5.01,257.56102.4491.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,308.491,112.0066.4 %5.0611.05388.3436.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,867.69379.0086.8 %5.0515.970.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,601.65496.0080.9 %5.0268.77116.1756.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,348.301,387.0058.6 %5.0511.55168.9867.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,435.614,029.099.2 %4.5953.312,103.43-120.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,860.443,042.0048.1 %5.01,428.74566.8160.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,046.901,154.0071.5 %5.0361.30322.2410.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,188.554,123.7720.5 %5.01,190.64119.0090.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,325.61879.0091.5 %5.0367.82313.1714.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,731.821,513.4059.4 %5.0746.90279.5862.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,408.061,303.007.5 %3.5582.59199.7865.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,640.21573.0087.7 %5.0668.10130.6380.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,177.323,483.50-9.6 %0.0458.89102.0077.8 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,254.291,432.0056.0 %5.0534.99363.5732.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 45,289.0933,579.4325.9 %5.0646.07910.61-40.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,597.38406.0084.4 %5.0268.77260.483.1 %1.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,235.41720.0077.7 %5.0515.97273.2247.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,813.52541.0080.8 %5.0278.00215.1422.6 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,644.712,380.3834.7 %5.0611.05332.9745.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,825.041,705.0355.4 %5.0537.3436.2493.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,296.804,879.0033.1 %5.02,072.74657.7068.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบ6,113.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ618.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)7,491.764,628.5638.2 %5.02,490.53338.5086.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,627.831,789.0031.9 %5.0234.17243.73-4.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,646.8226,133.2247.4 %5.0907.51833.258.2 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 232,054.5364.8099.8 %5.0483.38700.62-44.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี77,534.2524,261.0168.7 %5.0524.831,566.21-198.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,059.6616,266.0022.8 %5.0445.231,535.76-244.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี14,153.078,123.0142.6 %5.01,008.371,040.94-3.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,128.701,208.0061.4 %5.0482.09263.1545.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,595.62394.0091.4 %5.0306.80158.9748.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี35,724.793,635.2889.8 %5.02,227.973,090.75-38.7 %0.0
รวม 441,702 179,024 59.47 % 32,008 23,223 27.45 %