จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,595.87698.0073.1 %5.0416.31109.5473.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,234.751,534.0052.6 %5.0663.53164.4775.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,108.962,544.9018.1 %5.0568.4555.5090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี14,983.6820,184.00-34.7 %0.02,374.95953.3359.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,078.111,262.0069.1 %5.0203.1057.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,639.17346.0090.5 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,044.671,031.0074.5 %5.0451.73142.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,798.591,255.0073.8 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,693.25494.0086.6 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,788.26498.0086.9 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,612.32600.0083.4 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,703.142,268.0051.8 %5.0541.34644.10-19.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,644.101,132.5057.2 %5.0580.16342.0041.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,345.544,212.193.1 %1.5967.78717.6225.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,505.501,426.0043.1 %5.0568.43395.8930.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,980.901,028.0065.5 %5.0568.45462.0318.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,199.654,183.0019.6 %5.01,481.211,919.34-29.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,144.582,120.401.1 %0.5475.30440.557.3 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,504.002,243.8350.2 %5.01,119.90757.1732.4 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,837.411,362.0064.5 %5.0815.64572.9529.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี5,837.2212,707.00-117.7 %0.01,100.89209.6781.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,577.761,572.0056.1 %5.0758.59670.4711.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,300.4812,394.66-0.8 %0.04,290.66232.7594.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,482.229,531.45-47.0 %0.02,283.44548.4976.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,242.93839.0074.1 %5.0663.5152.5892.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,785.12949.0065.9 %5.0492.38321.1634.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี2,834.303,290.12-16.1 %0.0511.40557.65-9.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,967.9439,690.40-698.9 %0.01,348.101,722.41-27.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,935.105,477.60-86.6 %0.0549.43434.1521.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี1,100.902,061.00-87.2 %0.0453.68388.3614.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,807.8415,736.56-101.5 %0.01,614.53117.2092.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,098.7511,446.0018.8 %5.02,065.191,455.9029.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,221.891,765.00-44.4 %0.0625.490.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,080.861,979.0035.8 %5.0606.48288.2452.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,504.193,403.9424.4 %5.0830.62544.3334.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,899.712,986.00-3.0 %0.0549.420.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,383.682,829.0035.5 %5.01,101.98454.1058.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 719,344.0021,427.3097.0 %5.06,526.58579.9091.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,652.74950.0064.2 %5.0435.3272.2083.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,480.192,298.0034.0 %5.0701.55246.1564.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,990.72920.0069.2 %5.0663.53296.2155.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี3,628.034,237.50-16.8 %0.0815.65549.7232.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,640.032,374.0034.8 %5.0663.53316.1852.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,458.143,836.0429.7 %5.0900.16324.1064.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,509.471,628.8453.6 %5.0644.51343.9246.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,424.2311,492.34-374.1 %0.01,849.19286.2484.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,528.206,908.4644.9 %5.02,874.52701.4875.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 126,244.7013,480.9948.6 %5.035,821.33416.2198.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี401.484,402.64-996.6 %0.0308.52319.47-3.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี66,240.3211,311.8482.9 %5.0447.33100.6477.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี111,909.2322,742.2079.7 %5.0881.43942.40-6.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,347.3312,296.87-93.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,550.983,686.00-3.8 %0.0777.621,121.49-44.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,458.37558.3477.3 %5.09,068.05313.2996.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,839.8420,042.98-126.7 %0.01,794.734,445.00-147.7 %0.0
รวม 1,133,804 296,509 73.85 % 91,054 21,980 75.86 %