จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 66,386.7026,772.9959.7 %262.29390.68-48.9 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,603.46700.0073.1 %719.8195.0086.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,794.5312,590.83-43.2 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,084.1319,551.70-38.8 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ173.04285.00-64.7 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,240.881.00100.0 %59.220.9598.4 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,766.663,000.0020.4 %668.78190.0071.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,995.062,670.0010.9 %909.9724.7497.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี17,517.4416,728.004.5 %2,659.421,424.5246.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,938.76300.0092.4 %286.8495.0066.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,165.871,502.0063.9 %340.2037.5989.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,102.661,349.0067.1 %303.4492.8169.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,049.68600.0085.2 %250.1395.0062.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,646.18652.0082.1 %304.1991.2870.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,736.30650.0082.6 %417.2491.1878.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,844.35300.0092.2 %690.3995.0086.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,163.50300.0092.8 %895.8595.0089.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,575.12382.0089.3 %357.7691.1774.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,651.67165.0095.5 %454.730.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,726.87626.0083.2 %452.2290.8679.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ371.1991.2075.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,789.63698.0081.6 %321.1091.3471.6 %
ด่านศุลกากรสังขละบุรี4,171.423,000.0028.1 %1,785.83760.0057.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,383.127,030.72-10.1 %1,746.671,250.1128.4 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,751.602,776.0041.6 %516.2525.1795.1 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,244.322,425.0042.9 %1,489.44111.8192.5 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,089.481,752.0043.3 %909.97179.4580.3 %
สำนักชลประทานที่ 13242,350.05239,947.641.0 %96,563.8799,882.90-3.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,063.601,823.6740.5 %833.76471.6943.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,957.224,283.0028.1 %2,176.501,638.6724.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,113.211.00100.0 %617.640.9599.8 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,195.711,000.0083.9 %1,610.74950.0041.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,794.215,149.00-35.7 %678.42107.7584.1 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,083.5315,795.00-159.6 %1,385.37111.6591.9 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,333.102,000.0040.0 %459.320.9599.8 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,257.101,696.0047.9 %1,024.0672.9692.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,841.941,486.0047.7 %852.920.9599.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,464.611.00100.0 %544.840.9599.8 %
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,100.774,399.0013.8 %1,632.430.9599.9 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,258.414,561.0527.1 %973.08118.7587.8 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี1,447.323,335.00-130.4 %754.03341.8354.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,427.127,144.18-61.4 %1,333.54108.9091.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,752.992,126.0081.9 %1,138.01567.0050.2 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,874.334,413.40-13.9 %1,176.19804.6531.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,431.542,282.0048.5 %1,404.24351.8974.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,585.214,627.2317.2 %1,594.54248.8684.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,922.581.00100.0 %463.300.9599.8 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี398,196.161.00100.0 %624.360.9599.8 %
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี137,018.640.000.0 %1,579.040.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,719.651,200.0055.9 %719.8195.0086.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,428.254,000.009.7 %1,423.27285.0080.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,259.781,790.7245.1 %959.48169.1882.4 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,562.015,747.91-3.3 %598.66575.953.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,560.402,711.0023.9 %1,080.96209.8380.6 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี17,672.151.00100.0 %937.010.9599.9 %
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี15,295.913,320.0078.3 %268.62104.5061.1 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)251,630.031.00100.0 %5,887.420.95100.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,793.9810,000.0051.9 %1,927.17420.8578.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 316,580.487,316.0055.9 %4,189.141,642.5560.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 231,642.7417,600.0044.4 %3,476.44516.3085.1 %
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,488.424,295.5168.2 %221.15709.42-220.8 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี851.724,685.78-450.2 %337.770.9599.7 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี49,499.4829,908.0039.6 %1,432.60122.5591.4 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี32,873.5121,187.0035.5 %1,186.39198.5583.3 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี34,954.4236,542.00-4.5 %1,341.161,031.9523.1 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,582.8920,358.0031.2 %1,209.08645.0546.6 %
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี52,789.9734,239.0035.1 %1,142.20618.4545.9 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,658.137,271.9642.6 %981.24347.7064.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี43,190.0618,248.0057.7 %2,563.321,854.0927.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,565.083,607.00-1.2 %1,138.16584.2548.7 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,069.896,000.0060.2 %3,445.22950.0072.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี959.452,200.14-129.3 %852.92593.6630.4 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี23,303.841.00100.0 %5,566.440.95100.0 %
รวม 1,609,802 654,825 59.32 % 177,618 123,258 30.61 %