จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,698.51820.0069.6 %5.0416.3198.0776.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,266.341,459.0055.3 %5.0663.53134.3479.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,973.732,173.5026.9 %5.0587.46104.5882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี16,735.8019,428.00-16.1 %0.02,584.131,189.2154.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,620.251,060.0081.1 %5.0222.1257.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,466.08875.0080.4 %5.0451.73142.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,681.961,250.0073.3 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,599.11283.0092.1 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,026.64431.0089.3 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,087.21371.0090.9 %5.0173.4047.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,073.06269.0093.4 %5.0396.0138.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,588.392,119.0053.8 %5.0541.34639.35-18.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,795.50878.1076.9 %5.0580.16351.5039.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,102.854,013.082.2 %1.0967.78511.3947.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,922.371,261.0056.9 %5.0606.47562.717.2 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,127.75843.0073.0 %5.0568.45631.27-11.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,412.722,166.0060.0 %5.01,481.211,995.01-34.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,077.093,117.92-50.1 %0.0475.30274.2542.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,449.042,219.1950.1 %5.01,119.90757.1732.4 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,633.671,125.0069.0 %5.0815.64439.5546.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,429.0610,339.00-60.8 %0.01,291.05222.3182.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,501.671,513.0056.8 %5.0758.59367.2151.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,653.407,765.6538.6 %5.04,404.75310.6592.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,562.107,682.20-17.1 %0.02,283.44449.8780.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,149.59746.0076.3 %5.0701.55113.3183.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,984.97735.0075.4 %5.0511.40303.3940.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,602.083,406.425.4 %2.5758.61644.1015.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,012.9834,751.62-593.2 %0.01,348.101,883.21-39.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,000.834,735.60-57.8 %0.0549.43454.1017.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,602.452,020.0043.9 %5.0758.61385.1149.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,624.6217,168.64-125.2 %0.01,614.53178.6088.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,428.129,904.0026.2 %5.01,950.691,512.9022.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,366.411,728.00-26.5 %0.0625.49288.4553.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,225.851,715.0046.8 %5.0606.48481.1320.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,649.8819,719.40-440.3 %0.0777.62721.147.3 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,564.723,115.3931.8 %5.0887.67467.6347.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,156.002,770.0012.2 %5.0549.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,262.802,255.0047.1 %5.01,101.98349.7568.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 725,989.4420,334.4897.2 %5.06,739.13423.0393.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,444.404,572.21-2.9 %0.0310.4437.2588.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,856.24813.0071.5 %5.0454.3494.0579.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,353.742,110.0037.1 %5.0682.53252.6163.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,388.92799.0076.4 %5.0663.53368.7744.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,337.454,076.106.0 %3.01,005.81508.1249.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,483.652,223.0036.2 %5.0663.53521.8321.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,318.192,711.0937.2 %5.0900.161,154.45-28.2 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,637.231,552.4457.3 %5.0644.51306.9452.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,316.406,561.6646.7 %5.02,880.29660.4477.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,588.2310,936.95-322.6 %0.01,849.19400.9678.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 121,758.6111,036.6149.3 %5.01,230.10513.9058.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี21,707.6316,283.4125.0 %5.0308.52302.671.9 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี64,623.6214,006.7378.3 %5.0439.43452.87-3.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีไม่ครบ94,357.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,284.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี85,049.9629,890.3064.9 %5.0834.73969.00-16.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,196.1714,730.08-137.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,684.362,818.0023.5 %5.0777.62708.768.9 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,591.38524.7979.7 %5.09,068.05290.7496.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,624.9819,120.06-121.7 %0.01,794.734,455.00-148.2 %0.0
รวม 1,167,066 343,332 70.58 % 65,613 29,756 54.65 %