จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,784.93820.0070.6 %5.0416.3198.0776.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,370.961,459.0056.7 %5.0663.53134.3479.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,068.972,173.5029.2 %5.0587.46104.5882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี15,739.8519,548.00-24.2 %0.02,412.991,189.2150.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,644.741,060.0077.2 %5.0222.1257.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,609.12875.0081.0 %5.0451.73142.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,831.921,250.0074.1 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,714.38283.0092.4 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,155.60431.0089.6 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,180.54638.0084.7 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,203.52269.0093.6 %5.0396.0138.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,735.352,119.0055.3 %5.0541.34639.35-18.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,011.75878.1070.8 %5.0580.16351.5039.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,234.264,013.085.2 %2.5967.78511.3947.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,015.971,261.0058.2 %5.0606.47562.717.2 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,227.931,028.0068.2 %5.0568.45462.0318.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,586.082,166.0061.2 %5.01,481.211,995.01-34.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,143.623,117.92-45.5 %0.0475.30274.2542.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,863.221,125.0070.9 %5.0815.64439.5546.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,151.3210,339.00-68.1 %0.01,100.89222.3179.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,613.821,513.0058.1 %5.0758.59367.2151.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,014.687,765.6540.3 %5.04,404.75310.6592.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,527.887,682.20-17.7 %0.02,283.44449.8780.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,250.47746.0077.0 %5.0701.55113.3183.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,080.57735.0076.1 %5.0511.40303.3940.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,081.153,406.42-10.6 %0.0511.40644.10-25.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี0.0034,751.620.0 %0.00.001,883.210.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,096.944,735.60-52.9 %0.0549.43454.1017.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี1,142.252,020.00-76.8 %0.0453.68385.1115.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,868.8317,168.64-118.2 %0.01,614.53178.6088.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี6,163.029,904.00-60.7 %0.01,646.011,512.908.1 %4.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,230.371,728.00-40.4 %0.0625.490.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,329.171,715.0048.5 %5.0606.48481.1320.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,710.923,115.3933.9 %5.0887.67467.6347.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,257.092,770.0015.0 %5.0549.420.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,399.332,255.0048.7 %5.01,101.98349.7568.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 749,241.8120,334.4897.3 %5.06,739.13423.0393.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,947.72813.0072.4 %5.0454.3494.0579.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,509.522,110.0039.9 %5.0698.88252.6163.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,497.46799.0077.2 %5.0663.53368.7744.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี3,992.724,076.10-2.1 %0.0815.65508.1237.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,595.232,223.0038.2 %5.0663.53521.8321.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,456.492,711.0939.2 %5.0900.161,154.45-28.2 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,753.731,552.4458.6 %5.0644.51306.9452.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,671.1310,936.95-309.5 %0.01,849.19400.9678.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,710.876,561.6648.4 %5.02,880.29660.4477.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 122,455.5111,036.6150.9 %5.035,820.17513.9098.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี404.2716,283.41-3,927.9 %0.0308.52302.671.9 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี66,693.4214,006.7379.0 %5.0439.43452.87-3.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี116,606.2029,890.3074.4 %5.0881.43969.00-9.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,394.6314,730.08-130.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,802.362,818.0025.9 %5.0777.62708.768.9 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,674.38524.7980.4 %5.09,068.05290.7496.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,901.2319,120.06-114.8 %0.01,794.734,455.00-148.2 %0.0
รวม 1,177,349 283,097 75.95 % 94,657 25,462 73.10 %