จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,154.23696.0067.7 %5.0719.8147.5093.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 60,075.2918,128.0069.8 %5.0262.29442.30-68.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี15,050.2618,164.40-20.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04304.00-75.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,958.4319,958.42-150.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี10,172.202,470.0075.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,408.682,600.0023.7 %5.0668.60204.2569.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,753.761,677.0039.1 %5.0928.9854.7294.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี17,431.8015,377.6011.8 %5.02,697.461,580.7041.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,644.26546.0085.0 %5.0323.2086.6173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,431.06564.0083.6 %5.0415.5788.6178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,498.86407.0088.4 %5.0690.3985.3887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,282.75309.0090.6 %5.0895.8582.5990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,510.39112.0096.8 %5.0454.73121.6073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,352.96446.0086.7 %5.0452.2287.2880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,574.30350.0090.2 %5.0286.8490.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,245.22205.0093.7 %5.0357.7686.5375.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,466.64601.0082.7 %5.0340.1286.6874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0314.1477.9075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,667.281,828.0050.2 %5.0340.2054.7483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,676.271,139.0069.0 %5.0341.4786.6874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,669.07508.0086.2 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,632.153,386.006.8 %3.01,861.89635.1465.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี5,995.525,988.210.1 %0.51,746.671,537.1112.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,299.302,490.0042.1 %5.01,081.1125.1797.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,260.171,527.0064.2 %5.01,890.60519.8072.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,838.62918.0067.7 %5.0786.0656.4492.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13219,311.72189,714.9213.5 %5.096,563.8744,365.4054.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,772.341,093.0060.6 %5.0833.761,007.38-20.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,934.513,681.0025.4 %5.01,929.291,785.577.4 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,926.102,905.00-50.8 %0.0617.64593.253.9 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,606.573,098.6944.7 %5.01,610.74528.3167.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,676.013,349.008.9 %4.0697.44130.1581.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,304.5713,175.01-148.4 %0.01,385.3732.0497.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,943.092,161.0026.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,190.60842.0073.6 %5.01,043.0822.8497.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,700.00670.0075.2 %5.0909.97447.3150.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,515.703,913.01-11.3 %0.0658.93179.7272.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,624.061,941.0058.0 %5.01,632.43535.9967.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,793.724,542.2521.6 %5.01,575.53530.6466.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,268.981,788.0045.3 %5.01,252.26213.6682.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,907.096,958.00-78.1 %0.01,333.5490.4493.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,593.741,870.0082.3 %5.01,119.001,052.605.9 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,405.713,591.00-5.4 %0.01,176.19589.0049.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,683.351,697.0053.9 %5.01,347.19450.0666.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,326.371,761.5659.3 %5.01,575.53495.6968.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,754.973,563.985.1 %2.5482.3256.3388.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,327.447,301.0029.3 %5.0593.40528.8210.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี123,857.86472,152.09-281.2 %0.01,569.58542.9765.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,361.60823.0065.2 %5.0719.81269.3562.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,212.862,947.3930.0 %5.01,427.17420.0770.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี2,949.821,436.3651.3 %5.0959.48381.2360.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี4,524.714,832.96-6.8 %0.0655.71714.36-8.9 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ1,941.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ281.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)227,707.455,887.0097.4 %5.05,887.42235.6096.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี63,486.752,927.4095.4 %5.0951.98226.1376.2 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,095.273,165.0071.5 %5.0241.38315.76-30.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ไม่ครบ9,792.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,501.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 119,081.7911,165.3541.5 %5.01,927.17427.5077.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 223,371.3611,616.0050.3 %5.03,456.81525.6584.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 314,951.087,318.0051.1 %5.04,189.141,122.9073.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี769.523,463.01-350.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี12,304.175,274.8557.1 %5.0386.95852.82-120.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี44,870.6254,624.00-21.7 %0.01,422.44264.7281.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีไม่ครบ36,521.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ179.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี31,631.2936,521.00-15.5 %0.01,341.16942.4029.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี26,770.4324,553.008.3 %4.01,209.081,016.5015.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี71,019.6233,752.0052.5 %5.01,162.63710.6038.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน11,454.728,775.3023.4 %5.0981.24522.5046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี40,534.0116,416.0059.5 %5.02,563.321,818.5929.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,212.563,086.003.9 %1.51,176.19739.1037.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 113,722.637,791.3343.2 %5.03,483.251,003.0571.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี867.151,843.65-112.6 %0.0852.92435.0349.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี22,617.5719,582.0013.4 %5.05,566.448,878.60-59.5 %0.0
รวม 1,268,991 1,099,965 13.32 % 178,748 82,531 53.83 %