จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,692.53441.0083.6 %5.0416.31114.4372.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,975.681,238.0068.9 %5.0720.57157.0478.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,910.421,737.9040.3 %5.0587.46147.1675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี17,160.3118,384.00-7.1 %0.02,565.111,224.5552.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,727.711,093.0076.9 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,132.57809.0080.4 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,581.99679.0085.2 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,719.04227.0093.9 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,907.08201.0094.9 %5.0185.1866.5064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,662.63381.0089.6 %5.0173.4047.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,672.96246.0093.3 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,491.641,754.0060.9 %5.0541.34569.05-5.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,315.77933.3071.9 %5.0504.10389.5022.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,224.374,457.00-5.5 %0.0967.78699.9827.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,626.19757.0071.2 %5.0587.45419.7528.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,846.83543.0080.9 %5.0568.45299.4347.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,122.582,115.0058.7 %5.01,500.231,591.15-6.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,914.612,732.76-42.7 %0.0475.30351.3326.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,193.691,591.5062.1 %5.01,119.90794.7429.0 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,450.431,047.0069.7 %5.0815.64411.8249.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,073.509,962.00-64.0 %0.01,291.05297.2677.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,516.271,171.0066.7 %5.0758.59672.3811.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,892.747,723.0035.1 %5.04,290.66251.7594.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,207.677,902.24-27.3 %0.02,283.44284.6887.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,941.46565.0080.8 %5.0720.56118.5883.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,706.43601.0077.8 %5.0511.40316.2938.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,173.962,363.1025.5 %5.0758.61408.7246.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,880.6428,354.60-481.0 %0.01,348.101,901.63-41.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,991.214,116.70-37.6 %0.0549.43760.00-38.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,512.731,587.0054.8 %5.0758.61190.7274.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,981.6014,875.68-86.4 %0.01,671.58123.9992.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี12,700.7813,178.00-3.8 %0.02,026.751,741.8014.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,199.891,243.00-3.6 %0.0568.53107.2381.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,217.411,099.0065.8 %5.0720.56512.6328.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,557.863,669.00-3.1 %0.0777.62578.8725.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี3,986.192,368.4340.6 %5.0716.53278.6961.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,871.552,572.0010.4 %5.0549.4244.6891.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,008.162,096.0047.7 %5.01,101.98516.8053.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 691,513.6917,169.0097.5 %5.06,547.92261.7896.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ไม่ครบ13,220.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,830.51716.0074.7 %5.0473.35214.1754.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี10,515.051,777.0083.1 %5.0682.53677.410.8 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,434.541,948.0043.3 %5.0682.54555.7518.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,126.993,500.7015.2 %5.01,005.811,405.48-39.7 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,221.871,345.0058.3 %5.0625.49396.3136.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,579.792,727.1440.5 %5.0957.21730.9023.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,479.091,015.8870.8 %5.0644.51293.1354.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 116,952.338,218.2251.5 %5.01,192.00683.1942.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,283.648,859.21-287.9 %0.01,849.19873.3552.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,029.195,488.6254.4 %5.02,884.91196.0993.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,674.314,210.61-57.4 %0.0390.21427.69-9.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี63,230.6615,398.7675.6 %5.0423.64418.181.3 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี93,787.07198.2099.8 %5.0980.68811.3017.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,064.4813,266.66-118.8 %0.0759.291,853.69-144.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,606.172,231.0038.1 %5.0777.621,020.98-31.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,349.23450.0080.8 %5.09,068.05263.7297.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,830.1020,042.90-127.0 %0.01,794.734,445.00-147.7 %0.0
รวม 1,110,258 255,377 77.00 % 66,598 32,365 51.40 %