จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,817.92937.0066.7 %5.0538.64215.8359.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช25,478.1029,090.00-14.2 %0.0536.54384.2528.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,440.168,270.6627.7 %5.072.81132.42-81.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,441.071,998.6076.3 %5.061.25259.68-324.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,321.221,614.0051.4 %5.0961.09135.0885.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,615.161,410.0046.1 %5.0266.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช37,133.7819,477.8047.5 %5.07,280.391,456.4280.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.3486.0480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,757.10296.0092.1 %5.0204.8369.3266.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,518.77297.0091.6 %5.0178.0068.9661.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,754.291,310.0065.1 %5.0462.0395.4579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,263.52163.0095.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,549.77416.0088.3 %5.0227.13103.4254.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,433.88466.0086.4 %5.0353.5381.9776.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,748.53737.0080.3 %5.0246.3635.0685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,669.781,854.6060.3 %5.0584.8069.0888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน4,968.41308.0093.8 %5.0274.8486.4268.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,528.28203.0094.2 %5.0369.0575.1679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,202.12807.0080.8 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,235.12552.0089.5 %5.0231.8734.9884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,491.99406.0088.4 %5.0383.3367.8782.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,561.39388.0089.1 %5.0407.17127.1268.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,669.74741.0079.8 %5.0337.0670.0979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,283.80338.0089.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,447.69503.0085.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,362.86290.0091.4 %5.0173.8176.0056.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,304.19401.0087.9 %5.0227.6468.4669.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,283.50300.0090.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช4,041.433,522.9012.8 %5.0785.85113.8485.5 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,665.415,534.99-107.7 %0.0602.79169.1071.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช3,768.484,607.55-22.3 %0.0608.44268.8555.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35175.7542.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,686.931,027.0061.8 %5.06,382.02275.5095.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,744.88970.0064.7 %5.0718.66393.3045.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,962.681,101.5062.8 %5.0389.33379.052.6 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77178.6074.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,198.031,538.0051.9 %5.0880.93281.2068.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,028.2523,497.84-95.4 %0.04,934.455,611.35-13.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,612.281,236.0065.8 %5.01,514.45370.7975.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,341.721,301.0075.6 %5.01,736.661,146.5934.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,765.174,617.47-22.6 %0.01,109.121,761.00-58.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,978.593,714.63-24.7 %0.0677.06741.47-9.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,608.743,477.7047.4 %5.02,193.033,302.54-50.6 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,362.671,630.0062.6 %5.01,033.05255.3575.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช6,910.9811,451.92-65.7 %0.01,307.80266.5079.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช118,795.72122,018.00-2.7 %0.0489.41154.8568.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,185.2310,985.84-34.2 %0.03,148.004,041.25-28.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,514.331,992.0043.3 %5.01,014.04954.005.9 %2.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)2,963.771,551.5947.6 %5.0550.45304.0044.8 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,255.981,271.0043.7 %5.072.7780.01-10.0 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,331.18572.0057.0 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,793.58437.0075.6 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,502.84952.0072.8 %5.0918.58116.6087.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,809.08962.5065.7 %5.0778.31312.5759.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,664.713,924.40-7.1 %0.01,052.08360.0365.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,953.7925,785.00-333.1 %0.01,926.813,024.39-57.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,830.215,331.0031.9 %5.01,584.52268.6283.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,760.742,302.0038.8 %5.01,109.12445.5659.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,370.819,072.00-8.4 %0.01,394.72138.6590.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,381.61990.0084.5 %5.01,127.77621.0044.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,803.535,488.53-44.3 %0.01,109.13240.4578.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,420.422,149.0051.4 %5.01,375.17239.0382.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,340.101,529.8571.4 %5.01,579.86767.0751.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,246.745,542.00-70.7 %0.0861.9173.3491.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช17,279.843,344.0780.6 %5.0554.61740.20-33.5 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,701.983,677.0035.5 %5.0479.68197.9558.7 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 154,049.02103,755.0032.6 %5.02,210.581,776.7719.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 28,993.1717,090.0641.1 %5.0806.69535.8233.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,356.64929.0060.6 %5.0519.61190.1463.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,170.483,128.0039.5 %5.01,071.10547.9848.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,089.111,428.6053.8 %5.0823.88473.1042.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,325.418,856.00-66.3 %0.01,337.31448.9566.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,350.242,086.0037.7 %5.0937.99193.8079.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,775.351,732.0063.7 %5.01,833.48437.4776.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,198.623,938.4424.2 %5.01,063.54987.057.2 %3.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช32,480.436,427.8480.2 %5.0768.32337.7756.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,232.9510,397.8966.7 %5.0916.87533.6041.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 211,846.707,800.0034.2 %5.01,696.081,326.8521.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 369,490.669,873.2985.8 %5.02,574.841,281.2750.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,839.4212,147.7918.1 %5.01,337.96794.2640.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)21,115.697,907.0062.6 %5.02,837.75848.6370.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,840.9714,062.7216.5 %5.0462.13611.73-32.4 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล36,881.1957.9499.8 %5.0486.78458.325.8 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,048.431.00100.0 %5.0297.510.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช83,830.0282,155.002.0 %1.01,752.692,080.30-18.7 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช38,793.9421,876.0043.6 %5.01,222.50336.2872.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล31,345.7627,639.0011.8 %5.01,101.09244.5477.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช158,053.05418.8099.7 %5.01,186.51912.7823.1 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,675.3514,987.0049.5 %5.0809.96820.28-1.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช442,759.19120,644.1772.8 %5.01,154.801,511.95-30.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช18,799.679,890.0047.4 %5.0889.09568.1036.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช41,722.2029,093.0030.3 %5.0888.351,126.05-26.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร37,266.7424,025.1035.5 %5.0957.381,664.70-73.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,503.648,367.0059.2 %5.0766.38276.5363.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง199,403.1632,069.9483.9 %5.01,388.06618.6855.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช17,425.2826,522.00-52.2 %0.02,297.401,849.2119.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช10,464.4817,383.60-66.1 %0.02,974.492,969.600.2 %0.5
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช113,326.2347,164.0058.4 %5.02,090.28535.7174.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,460.003,801.76-9.9 %0.01,014.04717.2529.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,955.94764.0074.2 %5.0766.83175.8377.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช39,062.9031,938.0018.2 %5.05,603.154,075.6127.3 %5.0
รวม 2,196,797 1,063,037 51.61 % 111,088 65,013 41.48 %