จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,706.89788.0070.9 %5.0416.31124.4570.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,971.931,519.0061.8 %5.0720.57207.9971.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,884.23900.9068.8 %5.0587.46139.4376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,128.6319,368.003.8 %1.52,584.131,012.2360.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,401.701,576.0070.8 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,630.34462.0087.3 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,862.611,258.0074.1 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,074.05980.0075.9 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,523.47443.0087.4 %5.0396.0138.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,590.67510.0085.8 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,079.28644.0084.2 %5.0173.4047.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี5,014.572,175.0056.6 %5.0541.34590.90-9.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,777.641,078.2071.5 %5.0447.05332.5025.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี5,690.624,691.1917.6 %5.01,168.41384.9967.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,722.34955.0064.9 %5.0587.45397.7832.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,819.111,068.0062.1 %5.0568.45216.0262.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,476.95256.3695.3 %5.01,500.231,508.57-0.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,122.152,861.80-34.9 %0.0475.30347.5626.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,806.262,036.4057.6 %5.01,119.90680.5539.2 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,612.741,344.0062.8 %5.0815.64277.5466.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,711.0511,935.00-77.8 %0.01,291.05322.2475.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,625.261,256.0065.4 %5.0758.59423.2244.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,342.809,429.0029.3 %5.04,404.75180.5095.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,696.908,639.45-29.0 %0.02,283.44108.9095.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,917.05609.0079.1 %5.0701.55136.2780.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,558.61667.0073.9 %5.0473.37267.3043.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,543.292,941.5017.0 %5.0758.61390.4448.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,937.0434,200.00-592.7 %0.01,348.091,741.44-29.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,755.125,006.00-81.7 %0.0549.43703.00-28.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,846.742,097.0045.5 %5.0758.61229.5169.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี8,134.8516,152.72-98.6 %0.01,386.34122.3891.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,996.4713,545.009.7 %4.52,064.781,980.454.1 %2.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,339.582,288.00-70.8 %0.0568.53317.2744.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,232.471,523.0052.9 %5.0720.56284.5060.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,898.084,875.00-25.1 %0.0777.62722.007.2 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,524.772,961.4634.6 %5.0716.53366.8148.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,838.152,963.00-4.4 %0.0549.4264.9888.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,323.212,522.0041.7 %5.01,101.98407.5563.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 883,419.8821,394.4097.6 %5.07,446.42487.8293.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,855.6215,479.97-218.8 %0.0310.44373.75-20.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,085.69909.0070.5 %5.0473.3549.4089.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี6,072.492,090.0065.6 %5.0682.53305.9855.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,369.842,132.0036.7 %5.0701.56334.4452.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี5,983.603,888.6035.0 %5.0986.801,236.13-25.3 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี2,445.022,014.0017.6 %5.0625.49180.6171.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,362.272,216.0058.7 %5.0957.21847.1411.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,359.811,781.6847.0 %5.0644.51201.5168.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,346.726,499.4451.3 %5.02,877.98208.4792.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 129,656.6310,336.1765.1 %5.01,197.78289.0175.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,624.0711,357.19-332.8 %0.01,849.19716.2161.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี23,786.944,172.6082.5 %5.0387.48139.5364.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี70,603.0310,330.8485.4 %5.0439.43311.0729.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี65,985.2363,687.003.5 %1.51,460.242,039.20-39.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี32,468.7216,560.0049.0 %5.0834.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,768.1219,376.00-186.3 %0.0918.782,253.49-145.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,411.293,404.000.2 %0.5777.621,168.00-50.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,360.45564.0076.1 %5.09,049.0387.4299.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,336.5919,120.60-129.4 %0.01,794.734,022.50-124.1 %0.0
รวม 1,366,420 385,838 71.76 % 68,412 30,754 55.05 %