จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,958.07820.0072.3 %5.0416.31156.7562.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี4,078.921,748.0057.1 %5.0720.57202.4371.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,159.372,763.3012.5 %5.0587.46229.6560.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,036.8822,344.00-6.2 %0.02,584.131,455.8843.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,459.141,292.0076.3 %5.0260.1595.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,840.441,140.0076.4 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,229.65679.0083.9 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,973.21531.0086.6 %5.0173.4037.9978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,679.541,332.0076.5 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,535.74462.0086.9 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,205.60520.0087.6 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,884.562,213.0054.7 %5.0541.34775.20-43.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,893.261,187.1059.0 %5.0580.16427.5026.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี5,981.865,406.009.6 %4.51,170.55479.8259.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,059.831,389.0054.6 %5.0587.45626.89-6.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,212.76860.0073.2 %5.0568.45580.06-2.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,686.254,979.0812.4 %5.01,500.231,962.22-30.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,083.702,322.13-11.4 %0.0475.30438.667.7 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,913.042,691.3045.2 %5.01,119.90831.7025.7 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,869.621,670.0056.8 %5.0815.64449.1344.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,126.2714,159.01-98.7 %0.01,291.05139.7889.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,722.381,585.0057.4 %5.0758.59663.0912.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,345.2011,021.2317.4 %5.04,404.75250.8094.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 67,024.898,342.61-18.8 %0.02,283.44232.2589.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,249.27835.0074.3 %5.0701.25102.9985.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,074.92766.0075.1 %5.0473.37186.3660.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,596.803,520.802.1 %1.0758.61913.97-20.5 %0.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,277.0836,217.49-586.3 %0.01,348.102,316.31-71.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,165.085,871.60-85.5 %0.0549.43703.00-28.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,746.502,097.0044.0 %5.0758.61229.5169.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,806.6219,783.92-153.4 %0.01,329.29166.2487.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,952.3911,986.0019.8 %5.02,064.781,730.9516.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,404.141,686.00-20.1 %0.0606.57317.2747.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,615.211,837.0049.2 %5.0720.56379.0547.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,796.504,672.00-23.1 %0.0777.62741.954.6 %2.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,656.133,400.5827.0 %5.0716.53454.5336.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,247.143,383.00-4.2 %0.0549.4265.4088.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,540.952,800.0038.3 %5.01,101.98361.0267.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 908,798.3823,256.3097.4 %5.07,855.26532.5993.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,729.0915,601.63-229.9 %0.0310.44365.38-17.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,005.28909.0069.8 %5.0473.3549.4089.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,563.852,980.0016.4 %5.0682.53475.3930.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,701.122,710.0026.8 %5.0701.56459.1334.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,288.861,033.5075.9 %5.0967.781,065.34-10.1 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,111.532,186.0029.7 %5.0625.49438.9329.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,588.792,499.0045.5 %5.0957.21718.9324.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,022.921,962.1635.1 %5.0549.43254.3553.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,135.187,754.0441.0 %5.02,891.84185.9693.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,555.6913,318.14-421.1 %0.01,849.19691.8562.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 136,372.7413,154.9563.8 %5.01,203.55747.0837.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี68,774.7710,654.2184.5 %5.0447.33484.79-8.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี23,173.276,158.0573.4 %5.0390.21270.3530.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี64,188.0363,687.000.8 %0.51,460.242,044.90-40.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี123,384.2928,150.0077.2 %5.01,126.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,591.7519,376.00-193.9 %0.0918.782,253.49-145.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,657.713,375.007.7 %3.5841.15865.03-2.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,299.21653.0071.6 %5.09,049.03226.6697.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,119.3519,120.60-135.5 %0.01,794.734,022.50-124.1 %0.0
รวม 1,488,151 428,852 71.18 % 68,916 35,292 48.79 %