จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,810.59683.0075.7 %5.0753.36271.6363.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา44,707.8823,646.0047.1 %5.0273.37147.2746.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,628.03698.7087.6 %5.0162.4448.7970.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,129.344,577.00-10.8 %0.01,228.76249.3679.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,488.061,842.0047.2 %5.01,556.4138.3897.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,378.08717.0078.8 %5.0455.56106.4776.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 929,860.1327,937.016.4 %3.03,439.01471.2086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 215,103.6812,867.3014.8 %5.02,621.561,999.6923.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 123,591.2046,488.00-97.1 %0.04,929.631,432.6570.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,012.61228.0094.3 %5.0200.2343.3078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,651.14827.0082.2 %5.0243.59131.5546.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,983.49541.0086.4 %5.0171.0427.2284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,356.61460.0089.4 %5.0440.3879.3882.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,888.48784.0079.8 %5.0519.26131.3974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย5,041.79888.0082.4 %5.0388.3696.5775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,048.00530.0086.9 %5.0449.5648.3089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,826.24585.0084.7 %5.0259.4344.9082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,906.69900.0077.0 %5.0412.5096.8576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,990.88555.0086.1 %5.0249.7867.6672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,425.281,053.0069.3 %5.0403.2079.8080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,011.71472.0088.2 %5.0344.5126.5392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,861.89206.0094.7 %5.0314.1915.1795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,154.72489.0088.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,282.59983.0077.0 %5.0357.73111.0069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,235.90485.0088.6 %5.0241.8979.8767.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,862.66565.0085.4 %5.0278.7275.3473.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,739.42291.0092.2 %5.0234.6415.1793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,879.62668.0086.3 %5.0318.32130.4059.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,188.671,170.0072.1 %5.0469.1587.3481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,530.993,884.9840.5 %5.0553.83142.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3058.9082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,279.33718.0078.1 %5.0281.0384.8169.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,947.46334.0091.5 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,890.82368.0092.5 %5.0371.6363.2383.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,194.94831.0080.2 %5.0351.7733.2690.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,751.221,183.0079.4 %5.0560.8753.4590.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 34,943.148,669.18-75.4 %0.02,167.341,000.7053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,161.095,864.8028.1 %5.02,750.04851.0069.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,782.34832.0070.1 %5.0507.80334.4034.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,000.56294.0570.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,832.321,057.0062.7 %5.05,684.57306.8594.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,831.52465.0083.6 %5.0370.98306.0017.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,861.25904.0068.4 %5.0635.22375.2540.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,509.951,917.0323.6 %5.0647.99380.0041.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา4,221.853,308.0021.6 %5.0962.54105.2689.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,035.681,669.6245.0 %5.01,514.74193.0387.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,330.821,216.0063.5 %5.0962.54941.372.2 %1.0
สำนักชลประทานที่ 866,839.6280,087.00-19.8 %0.025,799.967,024.5572.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,888.931,885.0051.5 %5.0896.57332.6062.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,990.051,223.0059.1 %5.0867.46991.05-14.2 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์98,297.86672,411.50-584.1 %0.06,232.003,781.6039.3 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,545.285,584.00-0.7 %0.02,355.121,566.1033.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,412.488,163.6543.4 %5.04,765.744,609.833.3 %1.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,739.3915,951.00-16.1 %0.01,716.722,561.64-49.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,325.035,605.00-141.1 %0.0666.741,482.00-122.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,182.185,124.6028.6 %5.02,578.90918.3664.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,882.537,753.53-12.7 %0.02,274.64845.5062.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,205.503,310.3221.3 %5.01,441.622,629.70-82.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา32,772.2926,183.1220.1 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 51,909.2511,511.0677.8 %5.0225.48870.55-286.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,679.9026,914.16-112.3 %0.04,397.125,974.55-35.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)8,166.149,076.00-11.1 %0.02,783.65983.2564.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,505.762,465.0045.3 %5.01,388.14386.5272.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,683.498,260.00-124.2 %0.01,228.76216.7982.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,504.0311,075.08-47.6 %0.02,578.902,216.6014.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,213.8616,401.00-60.6 %0.04,031.672,427.6039.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,183.2811,987.00-30.5 %0.03,530.104,897.40-38.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,783.52455.0074.5 %5.051.1265.10-27.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,642.72771.0053.1 %5.030.5654.46-78.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,355.42732.0078.2 %5.0105.60130.77-23.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,984.611,055.0078.8 %5.01,266.8051.3096.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา4,659.232,078.0055.4 %5.01,247.78202.4583.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,328.703,724.7114.0 %5.01,228.78606.9350.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,968.5413,090.00-87.8 %0.02,008.423,093.93-54.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา8,098.141.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,967.262,241.0054.9 %5.01,209.75205.3083.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา12,156.1019,577.47-61.1 %0.02,445.79101.6595.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,772.8311,776.00-51.5 %0.03,140.78907.2571.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,739.722,453.0079.1 %5.01,209.75590.9051.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,450.853,467.0022.1 %5.01,437.94629.4556.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,016.803,309.0034.0 %5.01,666.13649.2761.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,926.086,549.00-10.5 %0.01,837.28626.9665.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา4,560.545,193.00-13.9 %0.01,171.7269.3894.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา61,656.084,010.3293.5 %5.01,006.95504.6949.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา92,553.5225,980.0071.9 %5.0898.03466.3248.1 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 41,934.3662,863.01-49.9 %0.01,475.11841.5742.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 138,803.30109,466.0021.1 %5.02,062.021,342.5734.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 83,255.96123,788.94-48.7 %0.01,854.571,587.9414.4 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา85,344.7148,382.0143.3 %5.01,912.431,204.0037.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,015.5220,848.00-89.3 %0.02,604.87693.4173.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,964.611,412.0052.4 %5.0810.41332.2059.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,364.617,680.00-20.7 %0.01,571.051,235.0021.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา477,512.0021,144.0095.6 %5.022,043.811,094.5095.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,341.171,584.0063.5 %5.01,190.73819.8531.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา10,005.3112,960.43-29.5 %0.02,673.991,618.2739.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,085.953,713.319.1 %4.51,228.71135.4889.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,017.116,692.004.6 %2.02,485.511,993.7619.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,166.698,130.0042.6 %5.01,437.94763.8046.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,019.073,625.4427.8 %5.0846.12134.0284.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา10,924.166,560.0039.9 %5.02,285.26416.1081.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)64,921.0911,833.0281.8 %5.01,039.39314.7369.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 645,387.1414,850.6967.3 %5.01,294.19575.4655.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 713,691.0113,437.671.9 %0.51,587.2827.6498.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 236,184.5616,899.3653.3 %5.0647.15410.9136.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 442,187.0814,916.0064.6 %5.01,675.951,054.6837.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 154,925.9913,534.0075.4 %5.01,004.21456.9454.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 313,686.5611,956.6512.6 %5.01,981.87525.3573.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 57,473.0613,060.00-74.8 %0.01,601.16526.9067.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,841.198,698.401.6 %0.5575.97733.17-27.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา112,290.6263,198.0043.7 %5.02,326.402,099.509.8 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี52,083.1220.27100.0 %5.01,423.09745.6247.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง52,647.1111,187.0078.8 %5.01,255.251,013.7619.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,149.571,500.4252.4 %5.01,918.1495.0095.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ52,254.5158,545.00-12.0 %0.01,481.66538.2763.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา168,813.1490,151.0046.6 %5.01,461.021,065.5127.1 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา61,289.171,528.0097.5 %5.01,014.4164.5093.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา55,193.9341,352.0025.1 %5.01,422.16392.1872.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,789.5420,449.6029.0 %5.01,195.631,033.6813.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย41,262.6931,768.0023.0 %5.01,444.341,183.1218.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่64,089.5726,564.9158.6 %5.01,361.69487.4964.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา63,123.8541,593.0034.1 %5.01,274.112,543.85-99.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง107,032.4426,040.0075.7 %5.01,285.38951.4826.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา35,803.8741,881.00-17.0 %0.03,037.385,657.65-86.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา100,463.1022,919.2077.2 %5.05,057.644,960.271.9 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา44,080.6433,137.0124.8 %5.01,406.23823.4041.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.1975.0893.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา27,690.5441,910.00-51.4 %0.03,779.702,498.2533.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,060.902,991.0026.3 %5.01,285.811,653.77-28.6 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,455.049,564.00-75.3 %0.02,157.711,205.5244.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,151.011,921.0039.0 %5.01,461.3554.1996.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,580.782,013.5043.8 %5.01,093.15626.8042.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 354,283.1139,850.0026.6 %5.018,710.247,732.1158.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา18,337.7327,924.00-52.3 %0.06,684.6110,665.00-59.5 %0.0
รวม 3,243,676 2,398,834 26.05 % 261,322 132,371 49.35 %