จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,751.33573.0079.2 %5.0416.31269.9835.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,711.071,354.0063.5 %5.0739.59261.8064.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,193.911,815.9043.1 %5.0587.46185.7868.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี18,410.2817,496.005.0 %2.52,603.151,274.9051.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,154.24429.0089.7 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,066.32333.0091.8 %5.0122.9938.0069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,769.88921.0080.7 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,622.47903.0080.5 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ6,233.701,219.0080.4 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,157.77419.0089.9 %5.0185.1866.5064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,109.13223.0094.6 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,730.482,108.0055.4 %5.0598.39775.20-29.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,799.87920.4075.8 %5.0542.13384.7529.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,032.954,702.6122.1 %5.01,170.55643.9245.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,875.75894.0068.9 %5.0587.45667.24-13.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,019.97926.0069.3 %5.0568.45606.98-6.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,459.771,957.2464.2 %5.01,500.221,804.32-20.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,957.322,832.13-44.7 %0.0475.30376.6720.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,617.271,763.7061.8 %5.01,119.901,042.706.9 %3.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,748.821,432.0061.8 %5.0815.64327.0859.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,598.7710,344.01-36.1 %0.01,291.05288.1077.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,594.241,171.0067.4 %5.0758.59370.3751.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,725.688,195.8735.6 %5.04,423.77178.6096.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,562.107,193.42-9.6 %0.02,283.44490.6578.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,149.71785.0075.1 %5.0701.55106.6284.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,890.93615.0078.7 %5.0473.37475.79-0.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,380.272,592.0023.3 %5.0758.61382.9549.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,069.8622,224.31-338.4 %0.01,348.101,719.82-27.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,085.445,662.20-83.5 %0.0549.43647.90-17.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,604.451,587.0056.0 %5.0758.61190.7274.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี8,019.8317,417.52-117.2 %0.01,348.31115.9591.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,092.4910,428.0026.0 %5.02,083.801,394.5533.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,366.221,327.002.9 %1.0625.58388.6437.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,507.221,614.0054.0 %5.0720.56377.4347.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,982.274,686.00-17.7 %0.0777.62611.0721.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี3,977.271,538.2661.3 %5.0716.53380.8946.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,148.542,572.0018.3 %5.0549.4244.9391.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,157.712,153.0048.2 %5.01,101.98380.0065.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 854,455.3812,385.4098.6 %5.07,878.92819.3189.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,444.401,624.8263.4 %5.0310.44309.600.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,797.57907.0067.6 %5.0473.35221.3553.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,330.571,673.0049.8 %5.0682.53546.4019.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,625.574,494.052.8 %1.0701.56522.4125.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,077.533,641.4010.7 %5.0986.80988.18-0.1 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,017.941,720.0043.0 %5.0663.53316.8952.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,593.042,665.6342.0 %5.0957.21692.1027.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี2,986.341,474.6050.6 %5.0549.43195.8064.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,301.246,565.7446.6 %5.02,876.83216.9792.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 142,867.8511,114.6374.1 %5.01,203.55532.0955.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 23,970.759,299.85-134.2 %0.01,849.13770.1258.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,180.305,325.40-67.4 %0.0782.25235.7569.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี64,634.4815,060.3876.7 %5.0447.33793.85-77.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี60,655.2265,341.00-7.7 %0.01,460.241,851.10-26.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี113,126.2417,342.0084.7 %5.01,126.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,553.7221,321.00-182.3 %0.01,566.492,056.05-31.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,438.012,636.0023.3 %5.0777.62305.4860.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,845.75404.0085.8 %5.09,049.03176.7998.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี7,590.7813,562.36-78.7 %0.01,794.733,233.00-80.1 %0.0
รวม 1,396,828 343,886 75.38 % 70,041 32,501 53.60 %