จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา12219.722304.081.1 %5.03766.8201932.7955375.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา201738.06108382.046.3 %5.01373.991096.81920.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา25287.073464.399986.3 %5.0812.20001819.185-0.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา20649.87117380.015.8 %5.05573.35011603.754971.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 314865.387976.046.3 %5.07782.0503193.125597.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา14637.399236.036.9 %5.02315.8201287.7074987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 9125283.98115672.07.7 %3.516795.731374.6591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 260828.07848291.89820.6 %5.013107.8018456.149435.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1104313.85231168.0-121.6 %0.024478.2117826.349668.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 127841.37116929.56139.2 %5.02921.25522.582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01764.5299281.1999884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ17312.17476.097.3 %5.01001.15254.4965174.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย18629.013847.079.3 %5.01769.63677.1599761.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย19078.092723.085.7 %5.01217.95519.1939757.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย17665.2091809.089.8 %5.01209.45432.3095164.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง17289.071213.093.0 %5.02190.77347.4450184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง17246.2111572.090.9 %5.01297.1499300.3565176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี17939.92976.083.4 %5.02043.48424.450579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช17552.6212010.088.5 %5.0975.12372.1149961.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง17355.991789.089.7 %5.01377.6399432.9289968.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ17372.6091481.091.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง17113.1916.094.6 %5.01173.281.02793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง18375.331324.092.8 %5.02201.8999351.946584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก17442.7112192.087.4 %5.01405.15429.6964769.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ17029.891983.094.2 %5.01299.4677.62594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว21935.911261.094.3 %5.01858.15287.7170184.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว17599.8713762.078.6 %5.01758.85211.2888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง25789.335398.079.1 %5.02804.3501359.9264887.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน21833.422805.087.2 %5.01591.6001629.5649460.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด17939.9591943.089.2 %5.02596.3328.6999887.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่18105.273600.080.1 %5.02345.75456.6594880.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย20034.0312661.086.7 %5.01941.7999524.4555173.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย18131.1093507.080.7 %5.02016.0429.0635178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง41867.181758.095.8 %5.014691.4682.12599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม19106.85568.097.0 %5.01570.9580.36999594.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง18466.421031.094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 325501.128551.84-12.0 %0.010018.993922.971960.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา36588.23824225.80133.8 %5.013750.24342.068.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05116.89991916.1562.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง12817.9492491.080.6 %5.01854.91624.512.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย13464.282645.080.4 %5.03176.09991989.299937.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่11642.473029.074.0 %5.02329.95887.2999961.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย12456.683126.074.9 %5.02539.01971.2522.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว13411.327307.070345.5 %5.03277.971900.042.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา17340.28912316.029.0 %5.04147.1499415.1214990.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา21833.53915872.027.3 %5.07474.95024644.549837.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 515694.035195.389666.9 %5.07668.79981046.716686.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา15011.494632.069.1 %5.04812.69972196.619454.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 8300314.09246728.7817.8 %5.0128999.834754.35273.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 317180.6196265.063.5 %5.04482.85011949.71556.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา13564.253410.074.9 %5.04299.26032020.653.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์1217617.92984779.5-145.1 %0.018917.626026.051-37.6 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 324115.8417886.025.8 %5.011775.60110766.8518.6 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา64756.06327378.97157.7 %5.023828.70115292.38835.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 359621.14846151.022.6 %5.08184.2710249.018-25.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา10444.6818709.0-79.1 %0.03333.77132.7139-114.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา32434.2415707.0551.6 %5.012894.55484.919957.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)26494.14126867.08-1.4 %0.09813.89944317.97856.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 518594.3210345.4244.4 %5.07208.10017017.29742.6 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา141709.3699978.75829.4 %5.016222.34.75100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 227427.787785.38361.4 %5.01121.424785.356-326.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)55384.469206567.88-273.0 %0.021719.39134325.398-58.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)36697.00833484.08.8 %4.014108.3994701.549866.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา19026.026915.063.7 %5.06769.58011665.340575.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)17737.11918481.0-4.2 %0.06143.79981287.197579.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)32407.546985.48-45.0 %0.012476.14910774.3313.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 545282.32854322.0-20.0 %0.020158.359869.599651.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา40860.14143192.121-5.7 %0.017650.54344.950275.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา15076.072975.080.3 %5.0528.0675.55603-27.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)5764.04981626.071.8 %5.0233.89999113.0164951.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)7380.84963090.058.1 %5.0152.8257.67151-68.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา16622.1893814.077.1 %5.05535.3101390.1554993.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา18671.1995522.070.4 %5.05402.211666.28169.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา18869.94911913.036.9 %5.06143.90043399.244944.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา28350.55144129.0-55.7 %0.09471.620114800.451-56.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา35298.82819384.045.1 %5.09985.04982145.099978.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา22305.9399243.058.6 %5.06048.751120.781581.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา52862.44970593.781-33.5 %0.012228.95997.591.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา34413.14149289.0-43.2 %0.015703.95773.149963.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา53355.8988385.084.3 %5.06055.16991995.067.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา18486.81111328.038.7 %5.06524.15042814.973656.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา24128.19912999.046.1 %5.08330.712155.682974.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา32650.72114378.056.0 %5.010327.351788.37582.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา26739.19919482.027.1 %5.06048.7402241.0594996.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา417982.13105322.074.8 %5.04505.16993433.823.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา277304.0916611.3294.0 %5.05092.042458.070851.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 249840.94198103.9820.7 %5.08229.95024118.310150.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 616447.251306930.9-112.0 %0.010148.194588.183154.8 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 377604.0547929.5-45.1 %0.09232.65049273.3174-0.4 %0.0
ทสญ.นครราชสีมา374698.97186446.9850.2 %5.09393.62015654.600139.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 347668.69180409.742-68.7 %0.013024.3517765.048840.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา13216.426340.052.0 %5.04052.04981435.801564.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา26830.10928262.0-5.3 %0.07512.985293.789629.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา2384173.070289.00897.1 %5.0122685.264052.0496.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา20414.6217256.064.5 %5.05592.37011868.15766.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา44626.2750073.133-12.2 %0.013369.955890.560555.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา18175.4920061.869-10.4 %0.06870.32031157.926583.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา31172.5125199.019.2 %5.012427.556958.303244.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา62432.80933695.046.0 %5.07189.69974674.949735.0 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร22438.9216026.428.6 %5.04306.6699554.903587.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา57961.5228960.050.0 %5.011463.732779.36675.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1220144.2261818.81371.9 %5.05027.99023029.191939.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 271370.35255332.96122.5 %5.03235.751845.004543.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 360228.21941239.43831.5 %5.09887.41021928.53880.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 474202.42257157.023.0 %5.08373.95024974.589440.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 530623.2643878.699-43.3 %0.07995.41022908.272563.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6243596.1954718.14877.5 %5.06470.94973309.68648.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 758965.71915594.0973.6 %5.07936.95021495.299981.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)261953.1448260.28181.6 %5.05195.774728.72079.0 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา39645.10929494.6725.6 %5.02856.17993102.719-8.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา485245.72390014.019.6 %5.011632.010203.012.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย128937.4295716.20325.8 %5.05978.14994791.961919.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี238632.94660.9299999.7 %5.07196.737315.8501-1.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ234782.41242464.0-3.3 %0.07408.30033070.618458.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา765510.25423008.044.7 %5.07334.257387.6885-0.7 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา280572.3469940.075.1 %5.05072.04982823.893844.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา240172.23161152.032.9 %5.06983.79982494.904364.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง304693.1652577.96982.7 %5.06290.85014492.378928.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย183128.94149605.9818.3 %5.07221.69975088.97829.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ13754.544654.7766.2 %5.09552.6602203.180597.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่374072.38123278.5567.0 %5.06799.68995301.744122.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา283149.16231771.018.1 %5.06312.149915667.5-148.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง474327.94105240.077.8 %5.06426.89994509.331129.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา150578.13143785.04.5 %2.015164.3416272.602-7.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา428223.1948520.96188.7 %5.025288.20116182.09436.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา193054.97125578.035.0 %5.06986.21973459.976150.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06145.9497207.8124896.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา228946.89158556.9230.7 %5.018897.528040.628957.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 18348.4115766.014.1 %5.06429.05035386.860816.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน22154.43932312.0-45.8 %0.09932.84965358.475646.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)13857.527023.049.3 %5.07306.75333.8669795.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา16028.556480.059.6 %5.02334.83011959.935516.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3254576.69152642.040.0 %5.093742.38343854.05153.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา82676.602139384.0-68.6 %0.033423.05131852.54.7 %2.0
รวม 15,623,424 11,029,432 29.40 % 5.0 1,289,963 600,985 53.41 % 5.0