จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 318609.44108494.9865.9 %5.01311.45012198.2429-67.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี12715.643875.069.5 %5.03599.05430.5115188.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี42207.55983085.031-96.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี77619.75898557.898-27.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0865.199951495.3-72.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี53948.301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี17968.3213130.026.9 %5.03343.370120286.65-506.8 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี14978.6417872.047.4 %5.04606.8799258.9129994.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี94994.57882981.03912.6 %5.013416.4397242.543546.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01836.9399414.1999877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง20783.267644.063.2 %5.01701.0262.1100284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา20584.586301.069.4 %5.01631.29438.9475173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน19452.932251.088.4 %5.01250.65442.4624964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย18705.772632.085.9 %5.01539.96441.84571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค18897.242646.086.0 %5.02077.8501440.9710178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ18597.3711582.091.5 %5.03451.9502432.1359987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี19254.2891287.093.3 %5.04517.0698440.657590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์19219.33624.096.8 %5.02273.6501604.2000173.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ18848.4492073.089.0 %5.02261.1001437.70380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย19691.6091783.090.9 %5.01434.2436.2684969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ18342.931148.093.7 %5.01826.8401436.71576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา18929.4613028.084.0 %5.01700.6441.2939874.1 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี19174.017909.06.6 %3.09323.45023032.371667.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี31152.37130495.332.1 %1.08733.35067443.183614.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี22643.8311200.050.5 %5.05405.5498126.5874997.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี22175.5215260.031.2 %5.09426.90042821.737370.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี15279.935885.061.5 %5.04246.6201618.4879885.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 131163118.31070819.17.9 %3.5482819.34366391.024.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี14592.735452.062.6 %5.04168.79983359.430919.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี29475.47118592.036.9 %5.010749.388812.057618.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี10241.8314649.0-43.0 %0.03088.20022954.67094.3 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี29735.54917337.06141.7 %5.08053.70023557.692955.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี19223.2316605.013.6 %5.03506.21005.726971.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี28887.10965182.008-125.6 %0.06926.8501294.4859995.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี16374.9911455.030.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี16698.05798.065.3 %5.05215.3799494.0094990.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี14925.884525.4869.7 %5.04492.79981132.257474.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี18635.1719346.5-3.8 %0.03332.6899946.5384571.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี24505.97115880.035.2 %5.08162.15043041.12662.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี30583.4226649.1612.9 %5.07820.58983166.967359.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี17806.112448.030.1 %5.06147.20021309.793578.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี20797.8433589.262-61.5 %0.06629.6602619.2385390.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี54929.6219042.083.5 %5.05614.00983768.754432.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี18491.1518730.76-1.3 %0.05880.94973598.600138.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี20398.0912782.037.3 %5.06739.86962420.409964.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี25014.53912426.2350.3 %5.07896.65042222.268671.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี19044.7318213.7214.4 %2.02411.60011553.104535.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี55648.56341793.99224.9 %5.02972.85993190.1484-7.3 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี657099.5638438.252.8 %1.07862.08982855.312563.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี13057.965215.060.1 %5.03599.05633.1939782.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี21783.2317194.62921.1 %5.07128.01032605.158463.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรีไม่ครบ8316.4805ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1428.5654ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี26062.81125221.4493.2 %1.53278.553088.49765.8 %2.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ15038.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1684.939ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี241851.4817843.5892.6 %5.04767.39011439.908469.8 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"62362.6814876.2176.1 %5.01246.68991113.36410.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1100892.0952044.35248.4 %5.09635.85062127.0577.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2129338.3562448.051.7 %5.017281.762563.183185.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 379424.59440618.048.9 %5.020945.7013689.882.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ไม่ครบ53264.398ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4659.751ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี4081.159919600.961-380.3 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี65127.022976.78964.7 %5.01737.384351.0474-150.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีไม่ครบ216777.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3648.3135ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี132127.53120206.09.0 %4.55552.48955.7000182.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีไม่ครบ192344.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4788.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีไม่ครบ121468.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4637.8999ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี286614.5168735.041.1 %5.05471.62993827.5530.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน60749.96943085.46129.1 %5.04906.20022704.683344.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี215918.5682830.00861.6 %5.012816.6019812.037123.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 17903.39114658.018.1 %5.05842.91993666.049837.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 173099.53199386.289-36.0 %0.017416.256836.299860.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี4607.18027879.0898-71.0 %0.04264.60012152.40749.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,762,057 3,416,318 28.26 % 5.0 818,163 519,884 36.46 % 5.0