จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช14075.374997.064.5 %5.02693.18021055.8660.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช128502.89141480.0-10.1 %0.02682.71742.635.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช55272.2737394.4832.3 %5.0346.199981182.6895-241.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช42556.19112260.571.2 %5.0306.251348.9779-340.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช17190.737544.056.1 %5.04653.3301774.6525383.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช13329.388460.036.5 %5.01445.21159.4859989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช172307.2794136.10945.4 %5.034234.1098019.990276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02216.7668.3344769.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี18590.3811509.091.9 %5.01024.15350.47465.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา17771.841623.090.9 %5.0890.0348.1179860.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง18792.1316556.065.1 %5.02310.1499384.265583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน14053.04571.095.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่17894.352191.087.8 %5.01192.6801491.1594858.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด18238.62402.086.8 %5.01767.65379.458578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา18811.733431.081.8 %5.01288.86216.92383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง23630.0518475.064.1 %5.02962.02243.4754991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน20119.831446.092.8 %5.01374.2251.4364981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่17596.9611033.094.1 %5.01845.25360.2305380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง20236.53980.080.3 %5.01432.3199380.073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์28017.2912912.089.6 %5.01159.35203.2049982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล18268.1412035.088.9 %5.01916.6499349.381581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม18007.1191909.089.4 %5.02035.8501406.1629980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร18540.92725.085.3 %5.01685.3396.7009976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา17574.991530.091.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์17685.52330.086.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม17710.3591447.091.8 %5.0869.04999408.553.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง17848.081928.089.2 %5.01138.0801302.527573.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ16949.2791801.089.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช15922.52916602.0-4.3 %0.03834.1699695.87581.9 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล14130.927474.039-94.4 %0.02926.04981083.9563.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช19157.10923188.859-21.0 %0.02737.91991641.640.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01526.75655.557.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา13206.994603.065.1 %5.031910.11180.8596.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง14291.244835.066.2 %5.03612.31981779.910550.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง7744.18025684.026.6 %5.01946.64991809.757.0 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03453.8501515.1659585.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช16078.538079.049.8 %5.04404.64992569.21841.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1558708.703122077.79-107.9 %0.024158.81130241.0-25.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 818281.936488.564.5 %5.07629.30961314.182582.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช26168.8818763.066.5 %5.08474.12994347.513748.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช18906.78924293.859-28.5 %0.05545.609914145.651-155.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช14517.223709.73-63.3 %0.03288.82013985.7019-21.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช32627.0220131.35938.3 %5.010698.9513189.07-23.3 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช19701.938034.059.2 %5.05089.18021925.13762.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช34449.21158750.0-70.5 %0.06443.91991647.374.4 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช586926.5636657.0-8.5 %0.02464.962552.9065-3.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 43416.14158042.359-33.7 %0.016766.8424732.449-47.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช18341.31110760.041.3 %5.04918.08014664.10015.2 %2.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)13649.018234.820339.7 %5.02752.251073.561.0 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช11271.416241.044.6 %5.0363.84998468.72751-28.8 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)6650.90043172.052.3 %5.0320.44998237.525.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)8961.16022419.073.0 %5.0404.64999268.5744933.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช17410.8795288.069.6 %5.04554.8799470.57389.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช14450.924582.568.3 %5.03853.521808.018453.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช18120.0920290.398-12.0 %0.05032.21971814.357463.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช30423.67151401.0-397.6 %0.09634.009815179.191-57.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช38700.92227501.028.9 %5.07922.60014830.844739.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช19306.5112714.3634.1 %5.05545.60012070.56362.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช53437.96952284.02.2 %1.06973.5996516.0399892.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช32802.0395235.084.0 %5.05638.85013627.035.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช19202.21129279.301-52.5 %0.05545.64991452.882473.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช21699.03911796.045.6 %5.06533.57031527.989576.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช25653.659357.839863.5 %5.07328.81983813.71848.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช16324.1326961.0-65.2 %0.04309.5498283.2519893.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช98173.5719001.5880.6 %5.02853.77982515.039611.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช24699.5717835.027.8 %5.02339.27959.0499359.0 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 752434.88558679.525.8 %5.010819.959241.048814.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 141786.8491750.50835.3 %5.04005.39992901.970927.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช12073.345401.055.3 %5.02598.0498698.3734773.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช24830.37117907.027.9 %5.05355.52391.5355.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช15642.946483.600158.6 %5.04119.39991878.083554.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช25100.27945984.0-83.2 %0.06306.24021998.742968.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช17022.12110719.037.0 %5.04651.9199854.0499981.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช23816.8310865.054.4 %5.09167.40041635.97682.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช27785.28123546.5115.3 %5.05165.62014641.700210.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช152312.9132850.62978.4 %5.03841.60011530.465560.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1158911.8153991.73866.0 %5.04588.96972018.38956.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2104874.947648.054.6 %5.08503.49027029.240217.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3177141.4550762.53971.3 %5.012898.4395014.679261.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 73814.23460087.78918.6 %5.06699.042826.411657.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)108697.4441206.062.1 %5.014121.7793373.430976.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช84014.34471195.64815.3 %5.02136.982442.374-14.3 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล184124.250524.46172.6 %5.02333.08011509.66635.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช30228.44912957.057.1 %5.01542.8401636.558.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช420718.13363414.013.6 %5.08763.449210265.219-17.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช195576.27102732.047.5 %5.06087.10012055.645566.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล157106.7127835.018.6 %5.05505.44971692.804969.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช771744.812106.099.7 %5.05786.58986414.748-10.9 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช151023.9179299.45347.5 %5.04049.82334.007642.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช2212292.0640932.571.0 %5.05774.07445.269-28.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช96299.13350523.047.5 %5.04491.16992804.238537.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช216013.56139357.035.5 %5.04441.754574.3599-3.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร186193.58144949.4422.2 %5.04786.89997840.6826-63.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี101353.1741433.059.1 %5.03831.89991693.716955.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง1002157.5142216.3985.8 %5.06950.464114.103540.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช87085.813131458.09-51.0 %0.011487.09433.718817.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช53338.69993138.219-74.6 %0.016393.7311875.86827.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช499746.56264404.047.1 %5.010476.583214.514969.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 18338.3217864.6092.6 %1.05070.19974427.446312.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช14825.574405.070.3 %5.03834.15011211.894568.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช205098.06173675.015.3 %5.028015.6719430.90230.6 %5.0
รวม 10,766,610 5,552,176 48.43 % 5.0 551,809 331,470 39.93 % 5.0