จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี15966.5613687.076.9 %5.02497.8599758.7269969.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี20513.3917647.062.7 %5.04114.28031106.612573.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี16685.93910510.537.0 %5.03486.7402768.9680277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี102990.11115200.0-11.9 %0.015428.717124.810153.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี31994.4716285.080.4 %5.01465.8199386.6499973.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี25691.235064.080.3 %5.02786.46874.068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ28324.3116197.078.1 %5.01953.42684.065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม22250.8791718.092.3 %5.01647.42399.075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง24026.6312542.089.4 %5.01111.08342.069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ22561.522842.890187.4 %5.01021.39285.072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี22837.6291739.092.4 %5.02376.0601370.584.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี27536.0711617.057.8 %5.03248.044005.2-23.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี22025.7116077.399972.4 %5.03081.62992204.028.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี25073.85925330.27-1.0 %0.05806.68023842.388933.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี16247.356374.060.8 %5.03543.722534.57428.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี18020.074762.073.6 %5.03410.70022737.337919.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี31664.71115754.9650.2 %5.08925.299810668.234-19.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี12111.2215593.68-28.8 %0.02851.79981863.76734.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี25985.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06719.40044661.47830.6 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี22030.016989.068.3 %5.04893.83982706.160444.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี38437.78966039.0-71.8 %0.07746.30031677.686578.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี20953.1418076.061.5 %5.04551.543181.540530.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)74121.92252780.05128.8 %5.026143.2811471.711494.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 638632.03949365.57-27.8 %0.013700.643205.290576.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี18447.5513993.078.4 %5.04209.2798601.4735185.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี16885.414162.075.4 %5.03049.37991724.582443.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี20108.9317525.3412.8 %5.04551.66023028.134533.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี29609.811204462.86-590.5 %0.08088.599610736.063-32.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี17802.6526822.301-50.7 %0.03296.5801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี20849.3410784.048.3 %5.04551.66021699.65562.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี47288.828151770.69-220.9 %0.09801.2803769.9179792.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี82023.96179188.03.5 %1.512008.389455.099621.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี7639.78039356.0-22.5 %0.03525.10011497.314557.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี19497.158646.055.7 %5.04095.22449.5140.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี21147.5765938.328-211.8 %0.04665.71974132.072811.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี25710.78916824.7434.6 %5.04736.53032338.010550.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี17870.06117042.0514.6 %2.03296.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี25238.53913787.045.4 %5.06611.87992409.4563.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 4473882.5117367.3897.4 %5.041386.2582485.294994.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ไม่ครบ42881.801ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี16540.754738.071.4 %5.02783.0601839.1920269.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ11751.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2468.9834ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี20314.0298439.058.5 %5.04057.232603.797935.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี25672.5823411.1998.8 %4.05825.68995118.989312.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ11065.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี28316.4217163.1839.4 %5.05534.08015236.7525.4 %2.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี21191.6899582.320354.8 %5.03867.06011774.637954.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1168768.5362922.4862.7 %5.07315.963597.726150.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 214932.3160233.551-303.4 %0.011095.144333.881860.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)73682.71937423.28949.2 %5.017278.2892634.559184.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี111750.6138510.19165.5 %5.02014.51760.1612.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี387755.5388014.71977.3 %5.02652.38992333.21912.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี494488.7253734.30189.1 %5.05446.235126.58015.9 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี37169.55182119.328-120.9 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 21130.39116990.019.6 %5.04665.71975364.1748-15.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี14646.783113.078.7 %5.054389.2811564.260597.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี52562.43114016.39-116.9 %0.010768.3826636.0-147.4 %0.0
รวม 7,013,623 1,800,272 74.33 % 5.0 381,486 170,110 55.41 % 5.0