จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา15113.222881.080.9 %5.04558.22021178.579574.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา246290.72131843.046.5 %5.01647.361267.429423.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา30895.5614113.600186.7 %5.0974.64001885.314459.2 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา25253.3222028.012.8 %5.06688.02051903.054971.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 318230.939721.046.7 %5.09338.46194.075597.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา17709.739580.045.9 %5.02771.3799395.152585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 9162211.8144923.010.7 %5.020215.731945.690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 276201.86761210.19919.7 %5.015729.3610365.8334.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1133090.03271608.0-104.1 %0.031180.3719224.849670.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 134759.35919813.31143.0 %5.03551.1401617.582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02204.9099338.1999884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ21886.76623.097.2 %5.01201.38300.8600275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย23260.1414889.079.0 %5.02127.3601814.8909961.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย23456.3713667.084.4 %5.01461.54624.0645157.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย21755.3692304.089.4 %5.01451.34518.179564.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง21450.0291626.092.4 %5.02640.3301397.3005185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง21235.9611986.090.6 %5.01556.58363.6129876.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี22242.5393789.083.0 %5.02474.99515.4605179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช21608.2212594.088.0 %5.01166.34444.25861.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง21263.272292.089.2 %5.01656.36520.1179868.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ21429.5512153.090.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง20854.51305.093.7 %5.01407.8497.33499993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง22940.0311742.092.4 %5.02642.28438.3395183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก21693.9492982.086.3 %5.01686.1799516.7659969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ21016.321281.093.9 %5.01566.929993.14999494.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว26799.481685.093.7 %5.02229.78356.9624984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว21976.014789.078.2 %5.02110.6199245.3754988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง32368.836625.079.5 %5.03365.22360.876589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน26880.253518.086.9 %5.01909.92755.4779760.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด21963.832558.088.4 %5.03115.5601329.6499989.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่22104.174764.078.4 %5.02814.8999544.541580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย25124.843531.085.9 %5.02330.1599627.72973.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย22457.254399.080.4 %5.02419.2002513.5579878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง45954.6992135.095.4 %5.015035.9798.54999599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม22810.23763.096.7 %5.01885.1496.20999994.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง22518.5411166.094.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 330889.53136254.84-17.4 %0.011977.155290.471755.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา44720.98830570.431.6 %5.016500.245151.068.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06174.50982377.850161.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง15639.642492.084.1 %5.02225.88011625.4527.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย16451.4393311.079.9 %5.03811.31982427.2536.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่14126.013030.078.6 %5.02795.9399888.2568.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย15254.233885.074.5 %5.03046.79982367.399922.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว16360.5299408.179742.5 %5.03925.962327.540.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา21190.115117.028.7 %5.04976.5801545.6514989.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา26602.56120375.023.4 %5.08969.93956033.450232.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 519218.4496826.639664.5 %5.09202.56051290.88186.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา18330.745139.072.0 %5.05775.23972827.0351.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 8366921.63321908.7812.3 %5.0154799.7742432.39872.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 321055.737868.062.6 %5.05379.41992319.596956.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา16609.9614577.072.4 %5.05147.70022715.388947.3 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์1487634.03608182.8-142.5 %0.022701.12128611.051-26.0 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 329641.86922593.023.8 %5.014130.72112320.35112.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา79118.530096.80162.0 %5.028594.44119187.12132.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 373313.60254986.025.0 %5.09900.990213118.132-32.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา12761.6423744.0-86.1 %0.04000.43998771.4639-119.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา39311.49220775.05147.2 %5.015473.3996380.247658.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)33321.32834280.09-2.9 %0.012088.544681.828161.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 522785.22113462.2640.9 %5.08649.71979024.9912-4.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา173092.3124726.127.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 292727.56102683.1664.9 %5.01346.95543.3999-311.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)68132.664227840.97-234.4 %0.026116.5142587.547-63.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)44938.7541714.07.2 %3.516930.085943.200264.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา23452.6418942.061.9 %5.08176.74021946.293576.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)21729.4825623.0-17.9 %0.07372.56011515.148979.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)39886.7557408.98-43.9 %0.015055.0512710.15415.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 555236.21968324.0-23.7 %0.024190.0212461.44948.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา50011.53153912.031-7.8 %0.021180.602142204.0-571.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา18419.843521.080.9 %5.0633.59998834.89001-31.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)7541.37992093.072.2 %5.0285.01999165.1239942.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)9017.87013849.057.3 %5.0183.36298.91699-63.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา20449.595062.075.2 %5.06745.0601446.661593.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา23452.9717088.069.8 %5.06649.99021911.362171.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา23128.915184.034.4 %5.07372.68024067.274444.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา35094.054617.0-55.6 %0.011480.0417382.08-51.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา43375.2325624.040.9 %5.012031.53564.333570.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา27251.81111649.057.3 %5.07258.51509.68379.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา64976.3489459.703-37.7 %0.014674.741106.7592.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา42156.10964173.0-52.2 %0.018844.687060.399962.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา65149.3139940.084.7 %5.07302.95022467.149966.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา22778.60914138.037.9 %5.07905.043623.138454.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา30332.9816150.046.8 %5.09996.83982546.265974.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา40119.42217181.057.2 %5.012392.822019.965983.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา31882.87924016.024.7 %5.07239.4697318.5984895.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา510478.34131427.0974.3 %5.05404.87994370.151919.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา333280.2220343.78993.9 %5.06089.20023051.92749.9 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 293462.63258261.9812.0 %5.09778.04985009.109948.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 754101.191703819.0-125.9 %0.012212.635707.322353.3 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 459812.13675307.69-46.9 %0.011072.511188.268-1.0 %0.0
ทสญ.นครราชสีมา459608.22230696.049.8 %5.011304.856707.149940.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 358634.67299713.742-70.1 %0.015629.2219224.034241.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา16169.468079.050.0 %5.04862.461789.533963.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา33300.87934765.0-4.4 %0.09122.05967003.789623.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา2852766.390703.00896.8 %5.0144551.415274.714496.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา24632.0398827.064.2 %5.06783.10012681.642160.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา54241.7363139.871-16.4 %0.016043.9397188.877955.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา22138.45122309.949-0.8 %0.08099.08011228.948584.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา38302.62931409.018.0 %5.014913.0618618.115242.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา76550.31339484.048.4 %5.08627.63965149.040.3 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร27559.1619296.12130.0 %5.05152.79712.82386.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา70148.14836480.048.0 %5.013752.733320.001575.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1288462.6378509.81372.8 %5.06033.35993825.545936.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2121020.6370445.28141.8 %5.03882.90012313.354540.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 373721.84452661.92228.6 %5.011869.282410.330679.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4110678.0371197.035.7 %5.010061.445810.380442.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 539799.60955965.699-40.6 %0.09601.18953274.595965.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6292085.0966721.64177.2 %5.07765.13963830.713450.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 772609.18828113.35961.3 %5.09524.33982046.299978.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)308877.1961145.4380.2 %5.06236.31015386.633313.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา48453.87138084.55121.4 %5.03432.14994215.6821-22.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา594687.44476519.019.9 %5.013958.39912188.512.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย157627.0113561.228.0 %5.07173.78035759.599119.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี290535.22741.6999.7 %5.08619.82038221.45024.6 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ286855.47293508.0-2.3 %0.08889.963560.922959.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา934178.0523647.043.9 %5.08801.09968902.5918-1.2 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา341650.2581940.076.0 %5.06086.463234.863846.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา293739.09196216.033.2 %5.08380.56052735.054967.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง324574.4762691.96180.7 %5.07549.02055255.22930.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย224061.27182069.9818.7 %5.08666.046030.816430.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16890.6295809.919965.6 %5.011470.8231.620598.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่453107.31140730.7868.9 %5.08164.29986354.12422.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา346053.84286906.017.1 %5.07586.259817534.25-131.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง580988.75126900.078.2 %5.07712.28035289.763231.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา185418.11189139.0-2.0 %0.018184.80121081.883-15.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา524532.7567269.50887.2 %5.030345.8419619.49835.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา236936.13158477.0233.1 %5.08392.45024629.7344.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07375.1396253.72696.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา256541.3158656.9238.2 %5.022677.2219887.286156.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 22510.8318372.018.4 %5.07714.86046435.888716.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน27155.4240620.0-49.6 %0.011919.427017.525941.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)16997.598723.048.7 %5.08768.0996426.2309695.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา19606.4598379.057.3 %5.06615.962169.961467.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3312260.28191252.038.8 %5.0112452.6352650.20753.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา100950.66167192.0-65.6 %0.040107.6641088.898-2.4 %0.0
รวม 19,041,154 13,596,918 28.59 % 5.0 1,530,147 866,736 43.36 % 5.0