จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 389905.0134333.9865.5 %5.01573.742526.6675-60.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี15271.814676.069.4 %5.04318.8599549.2614787.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี51652.391102665.28-98.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี94923.258122044.3-28.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01038.241780.3-71.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี66020.37516001.075.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี21655.2315930.026.4 %5.04012.149932505.65-710.2 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี18441.1419167.050.3 %5.05535.8599306.6694994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี120939.4498749.25818.3 %5.016113.8998290.393648.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02227.1499500.6499977.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง25855.929630.062.8 %5.02041.2001298.4785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา25670.2898113.068.4 %5.01972.76524.3714673.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน24178.5292786.088.5 %5.01500.78530.9550264.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย23054.9713287.085.7 %5.01844.15527.2119871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค23384.263268.086.0 %5.02493.4199528.8079878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ22915.761922.091.6 %5.04142.3398515.7360287.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี23581.091749.092.6 %5.05431.8301519.9254890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์24196.66817.096.6 %5.02728.3801719.1500273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ23407.662684.088.5 %5.02713.3201524.5140480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย24431.652179.091.1 %5.01721.04522.5094669.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ22973.7791447.093.7 %5.02184.6001521.9965276.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา23240.4693628.084.4 %5.02040.72526.7940174.2 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี22726.3422565.00.7 %0.511192.343593.754967.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี38044.96137639.6721.1 %0.510480.0219144.139612.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี27747.45913834.050.1 %5.06486.6602152.8454997.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี26265.116960.035.4 %5.010859.33867.687364.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี18768.087391.060.6 %5.05175.6001976.0109381.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 131423031.81342120.15.7 %2.5579383.19483830.7516.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี17525.1416708.061.7 %5.05002.56014088.01218.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี35974.92222503.037.4 %5.012963.9110433.32719.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี12495.3117849.0-42.8 %0.03705.84013552.67094.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี36031.66820178.28944.0 %5.09664.43954160.942956.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี23286.2720588.011.6 %5.04222.64991412.431466.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี35063.39182353.008-134.9 %0.08312.2197418.93995.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี20106.8213755.031.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี20654.5297129.065.5 %5.06277.4697564.8034791.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี18369.2795799.4868.4 %5.05402.771227.257477.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี22848.024454.5-7.0 %0.04010.64011185.262970.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี29640.018945.036.1 %5.09794.58013646.206162.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี37458.89834636.167.5 %3.59396.12013927.917558.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี21894.9315580.028.8 %5.07399.461566.664178.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี25124.05942090.551-67.5 %0.07944.1802773.0720290.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี67500.67211129.083.5 %5.06733.00984543.954632.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี22294.9123667.51-6.2 %0.07057.13964428.899937.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี25011.4915775.036.9 %5.08090.97952691.74966.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี30412.9115718.0148.3 %5.09491.19042542.793573.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี23248.77921719.176.6 %3.02893.91991602.730544.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี68095.67252147.023.4 %5.03567.39994032.6255-13.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ685393.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3268.6125ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี16098.956511.059.6 %5.04318.8599871.7389579.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี26668.30921567.6819.1 %5.08555.17973136.62463.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี19251.3310960.0143.1 %5.05756.87991974.925465.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี32499.62931604.3012.8 %1.03934.26033481.692911.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี21108.3417959.014.9 %5.06485.75981974.63269.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)1477883.434709.097.7 %5.035324.521664.495.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี318461.521868.78993.1 %5.05719.37011754.908469.3 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"73748.61718373.71175.1 %5.01485.55991349.59099.2 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1123150.4562044.35249.6 %5.011563.0212527.078.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2147682.8380176.045.7 %5.020738.573089.329185.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 32315145.855536.097.6 %5.025134.844643.600181.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ไม่ครบ53275.449ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี4992.939924962.391-400.0 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี79729.21928817.28963.9 %5.02124.33015180.9292-143.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี290679.56256598.0211.7 %5.08534.63964893.763242.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี193074.0142308.026.3 %5.07118.33981150.4583.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี205295.67231585.02-12.8 %0.08046.965719.2528.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี173999.86146018.016.1 %5.07254.47955635.399922.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี439784.09202235.054.0 %5.06961.18994644.549833.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน74344.00851735.46130.4 %5.05887.43993275.633544.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี264060.41109308.0158.6 %5.015379.9210987.80528.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 22073.7618215.017.5 %5.07019.10994546.699735.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 189504.5171386.3-91.5 %0.020899.58451.299859.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี5641.37018945.0898-58.6 %0.05117.522367.040553.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี144069.44127612.011.4 %5.033398.64153588.301-60.5 %0.0
รวม 9,774,269 4,339,347 55.60 % 5.0 1,077,901 747,995 30.61 % 5.0