จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี24406.596330.074.1 %5.03746.791141.415569.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี32154.94912590.060.8 %5.06275.99021803.74971.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี25966.0216422.30136.8 %5.05249.12011285.064975.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี165046.44178344.0-8.1 %0.023181.110915.78552.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี47454.53110271.078.4 %5.02246.27595.6500273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี39269.668308.078.8 %5.04198.711301.569.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ45949.83210678.076.8 %5.02930.13011026.065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม34238.5313499.089.8 %5.02471.1301598.575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง34834.0313928.088.7 %5.01742.6899484.572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ34687.2114509.890187.0 %5.01522.58408.4905173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี34681.163119.091.0 %5.03564.0901541.584.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี42254.21918462.056.3 %5.04872.06016139.8496-26.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี32670.0619513.599670.9 %5.04689.03353.528.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี42822.69140334.8795.8 %2.59316.19045447.109941.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี24947.6319955.060.1 %5.05306.06984168.184621.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี27221.7217841.071.2 %5.05116.05034041.078621.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี48438.88322862.64152.8 %5.013425.97915733.387-17.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี18371.0940819.211-122.2 %0.04277.69972780.935135.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี40321.69919129.052.6 %5.010079.1016982.310130.7 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี33330.2311807.064.6 %5.07340.76033679.359449.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี59236.551105782.01-78.6 %0.011619.452303.149980.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี31973.36912502.060.9 %5.06827.31014930.93727.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)114025.0784477.53125.9 %5.039376.5512074.011594.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 659132.46976100.32-28.7 %0.020550.9593966.440480.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี27819.676272.077.5 %5.06313.3301943.7205285.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี25486.8016314.075.2 %5.04488.52400.808846.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี30797.71127446.03910.9 %5.06827.48974822.399429.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี45030.422306859.16-581.4 %0.012132.8917110.125-41.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี26845.5943566.301-62.3 %0.04944.8701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี32138.95917075.046.9 %5.06827.48972388.181965.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี71134.531205153.41-188.4 %0.013922.271235.01991.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี126535.32116363.08.0 %4.018259.7714533.0520.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11817.8615071.0-27.5 %0.05325.78032352.067455.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี30027.44913878.053.8 %5.06256.87993492.109944.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี32587.85980157.328-146.0 %0.06998.58016337.97279.4 %4.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี39485.53126587.35932.7 %5.06886.12013613.879447.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี27159.04926771.0511.4 %0.54944.7798ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี38226.82821887.042.7 %5.09917.82033744.21962.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 1.3797643E+7184896.9498.7 %5.0121786.613976.794996.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 40916.9388930.273-117.3 %0.02793.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี25596.8017465.070.8 %5.04203.1099987.3919776.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี43923.85219282.056.1 %5.06142.77053615.367441.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี30673.6516002.047.8 %5.06161.91023997.77135.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี40176.5232389.019.4 %5.08748.04988434.98343.6 %1.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี29674.44917680.040.4 %5.05743.53033858.168532.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี43023.46924077.1844.0 %5.08481.76957661.46539.7 %4.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี30556.915288.3250.0 %5.05610.43022484.857955.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1273313.4799404.42263.6 %5.010920.845111.760353.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 222633.5796805.141-327.7 %0.016642.7096530.43660.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)113055.1459141.64147.7 %5.025924.9393215.212287.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี181567.9854998.89169.7 %5.03179.66992440.388423.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี594980.88126444.1778.7 %5.03978.57983525.335911.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี794687.25661194.016.8 %5.017190.9212487.027.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี766132.94126594.383.5 %5.08534.2197ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี57032.988158688.0-178.2 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 31808.1727145.014.7 %5.07062.10998524.2451-20.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี21775.6195018.077.0 %5.081536.3672079.350697.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี77029.102153804.8-99.7 %0.016152.5739314.0-143.4 %0.0
รวม 18,674,730 3,606,235 80.69 % 5.0 653,550 266,921 59.16 % 5.0