จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช25635.9719521.062.9 %5.04847.74022204.629954.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช237226.67280377.0-18.2 %0.04828.85992129.755.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช105108.9172330.77331.2 %5.0644.579962074.7434-221.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช78597.5722755.071.0 %5.0542.252163.2896-298.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช32088.69915169.052.7 %5.08527.53031862.337578.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช24777.9115270.038.4 %5.03025.22441.360585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช326011.72183326.5543.8 %5.063279.5914181.5177.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03990.06011204.305469.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี35036.9223127.091.1 %5.01843.47650.4459864.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา32727.4393567.089.1 %5.01602.0580.2979763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง34753.26213272.061.8 %5.04158.27608.70385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน30459.7911344.095.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่32886.0314591.086.0 %5.02101.2890.5869857.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด34447.524733.086.3 %5.03219.79657.87579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา34744.8286770.080.5 %5.02293.3201357.37184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง44265.37917396.160.7 %5.05434.2202443.32791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน38437.4692787.092.7 %5.02473.48469.9459881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่32781.4412683.091.8 %5.03321.45564.8414983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง38042.7817911.079.2 %5.02547.7598684.073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์51828.8016009.088.4 %5.02086.8301351.6983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล34555.3983860.088.8 %5.03449.97609.7764982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม33055.9613859.088.3 %5.03664.53690.7260181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร34411.2115892.082.9 %5.03033.54670.7285277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา33601.4693381.089.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม33002.6682845.091.4 %5.01564.29570.9500163.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง32631.1894284.086.9 %5.02124.72572.9734573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ31804.3693660.088.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช49284.9135287.80128.4 %5.06920.50981406.883479.7 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล30855.2556564.059-83.3 %0.05337.211705.2568.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช57095.31346394.5218.7 %5.016314.393943.4575.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02881.281248.299956.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลาไม่ครบ8965.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2221.0999ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง26133.849368.064.2 %5.06448.91993078.560552.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง5788.149910662.5-84.2 %0.03503.973203.39998.6 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06216.93021348.876578.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช29477.0114774.049.9 %5.07928.37015272.528333.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15112343.95230207.41-104.9 %0.044847.39854113.102-20.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 833448.99211805.064.7 %5.013649.091973.54985.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช48781.53115770.067.7 %5.015515.848521.956145.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช35044.5946788.621-33.5 %0.010077.1821505.387-113.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช34247.8441417.289-20.9 %0.05986.33987379.3628-23.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช59942.21939840.78133.5 %5.019471.0724163.689-24.1 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช67161.531112356.5-67.3 %0.011675.122727.9576.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช1100397.91210451.0-10.0 %0.04428.56014090.00637.6 %3.5
สำนักงานทางหลวงที่ 16 79607.109109608.61-37.7 %0.029948.31145550.0-52.1 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช34509.24220246.041.3 %5.09069.33017890.699713.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)11568.1615672.39-35.5 %0.04954.05032503.2549.5 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช25624.77913102.048.9 %5.0698.38789.24097-13.0 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)14685.436696.054.4 %5.0598.51001427.528.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)16533.2894293.074.0 %5.0728.37472.2164935.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช32199.799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08229.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช26609.498710.067.3 %5.06909.70023110.694355.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช44321.3439343.25811.2 %5.09127.66993547.090861.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช61519.91263354.56-328.1 %0.018482.21126220.625-41.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช71233.20353214.49225.3 %5.014260.687937.449244.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช35607.03125002.35929.8 %5.010058.163741.318662.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช84052.859102084.0-21.5 %0.015287.45961.4379993.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช57668.3599927.082.8 %5.010149.935563.045.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช36653.14850348.301-37.4 %0.010210.382427.734476.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช40705.17221879.046.3 %5.012168.952681.042578.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช49261.46119833.44959.7 %5.014030.086951.729550.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช31254.1748979.0-56.7 %0.07795.23731.9654590.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช187571.3435989.17280.8 %5.05179.14994392.743215.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช50283.14136896.026.6 %5.04271.33981899.521555.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 1407568.41018367.527.7 %5.019757.5116138.98118.3 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 279017.28357030.44-28.0 %0.07374.08985791.85321.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช22396.64110192.054.5 %5.04828.64011918.486960.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช47700.55938611.019.1 %5.09811.04984250.309656.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช26038.8412011.453.9 %5.06578.22023157.305952.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช46147.55183328.602-80.6 %0.011199.113811.010566.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช31278.14121268.032.0 %5.08403.87991441.1582.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช44163.26217460.060.5 %5.016501.323410.233979.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช51199.14849978.8792.4 %1.09419.82038033.199714.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช262103.1654332.39179.3 %5.06892.43992725.844560.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1282701.84144948.0248.7 %5.08289.93953668.491555.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ไม่ครบ93524.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12281.334ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3209755.891178.53956.5 %5.023195.488842.99961.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 149718.3114898.5223.3 %5.012062.425480.340854.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช155159.81120193.5522.5 %5.04048.74749.9756-17.3 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล339735.56100074.0870.5 %5.04327.56982340.678545.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช55779.06331074.7544.3 %5.02819.752192.372122.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช774685.19625309.019.3 %5.015774.20918260.557-15.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช356862.44173448.051.4 %5.010905.9793518.496867.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล290078.59211358.027.1 %5.09909.80962673.423673.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช1405614.53780.099.7 %5.010485.9113391.942-27.7 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช272880.25175676.035.6 %5.07242.91993695.82349.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช4081778.81117102.072.6 %5.010393.213045.473-25.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช168113.1491083.045.8 %5.07930.68994382.361344.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช394544.56221558.0243.8 %5.07995.149910077.123-26.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร320443.03199096.0237.9 %5.08616.41999660.8828-12.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี190892.8373496.061.5 %5.06897.41992915.587957.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง1858629.3247031.5986.7 %5.012502.76309.813549.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช162433.19268817.09-65.5 %0.020885.20917912.31314.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช97530.391178075.95-82.6 %0.028291.68920931.68926.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช944060.13483376.048.8 %5.018735.495491.807670.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 33609.71935482.93-5.6 %0.09126.35947971.896512.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช27760.588936.067.8 %5.06901.47022317.594566.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช379550.31348368.08.2 %4.050428.10939345.15622.0 %5.0
รวม 19,322,124 10,194,528 47.24 % 5.0 898,267 568,973 36.66 % 5.0