จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 411,644.31145,543.9864.6 %5.01,573.741,703.79-8.3 %0.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี15,955.194,869.0069.5 %5.04,299.84460.3389.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี59,827.8083,712.01-39.9 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี95,129.51139,076.41-46.2 %0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,038.24632.3339.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี69,701.3615,854.0077.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี22,534.6817,234.2523.5 %5.04,012.681,632.5659.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี20,502.947,568.0063.1 %5.05,573.88277.1695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี83,675.63114,927.33-37.3 %0.516,184.768,157.4449.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี22,539.852,625.0088.4 %5.05,489.22459.0991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ24,609.333,916.0084.1 %5.02,656.27493.8481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย24,547.072,614.0089.4 %5.01,721.04493.6771.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ24,384.771,999.0091.8 %5.02,146.56491.4077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา24,331.054,399.0081.9 %5.02,040.72496.1975.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง27,508.7811,124.0059.6 %5.02,041.20326.5084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ25,000.933,007.0088.0 %5.04,142.34540.3987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์27,364.431,308.0095.2 %5.02,728.38513.9581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,094.04494.2376.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา27,081.819,442.0065.1 %5.01,991.79492.2075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน24,921.454,851.0080.5 %5.01,500.78501.9666.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย24,093.063,983.0083.5 %5.01,825.14305.2483.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค24,571.884,025.0083.6 %5.02,493.42498.6680.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี21,584.1527,351.00-26.7 %0.511,109.282,575.9576.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี39,704.3243,376.16-9.2 %0.510,480.029,772.236.8 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี28,678.0816,115.0043.8 %5.06,220.43163.9697.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี24,394.2511,800.0051.6 %5.010,789.463,044.5071.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี19,827.788,467.0057.3 %5.05,334.561,257.3776.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 131,502,410.901,565,080.30-4.2 %0.5579,383.19405,763.1930.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี18,787.437,663.0059.2 %5.05,059.598,139.16-60.9 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี38,903.3423,268.0040.2 %5.013,287.1810,165.7823.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี13,255.5424,219.39-82.7 %0.53,705.843,002.6119.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี36,869.5625,336.9831.3 %5.09,664.444,032.6758.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี24,726.3327,036.00-9.3 %0.54,355.753,134.0328.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี37,012.11101,120.01-173.2 %0.58,312.22642.3492.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี21,691.5617,142.0021.0 %5.03,155.23719.2277.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี22,018.147,898.0064.1 %5.06,410.58427.3993.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี19,647.747,090.0063.9 %5.05,459.821,900.4065.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี24,029.8830,262.50-25.9 %0.54,124.731,367.9666.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี30,936.6218,259.0041.0 %5.09,794.583,060.7468.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี39,694.5043,640.98-9.9 %0.59,453.186,086.5135.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี23,007.8717,208.0025.2 %5.07,513.561,510.4579.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี26,472.3148,282.17-82.4 %0.57,887.12916.7088.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี71,303.9215,689.0078.0 %5.06,485.796,071.976.4 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี24,230.2326,497.20-9.4 %0.57,456.493,744.1849.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี26,044.8617,604.0032.4 %5.08,106.661,707.6978.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี30,929.2223,976.6022.5 %5.09,091.852,068.7377.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี21,843.0729,549.52-35.3 %0.52,817.84503.6882.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี71,273.7360,389.8515.3 %5.03,563.574,860.08-36.4 %0.5
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี848,918.31274,843.6967.6 %5.09,431.674,254.8654.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี17,436.477,715.0055.8 %5.04,456.30942.2778.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี28,297.5028,765.54-1.7 %0.57,778.663,163.9659.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี19,584.3214,696.5525.0 %5.05,509.652,566.0353.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี38,367.3036,534.244.8 %2.04,067.373,015.5325.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี22,066.1017,902.0018.9 %5.06,485.761,338.7079.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)109,675.0840,973.0062.6 %5.038,730.602,518.2393.5 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"58,398.8819,582.6066.5 %5.0844.621,513.04-79.1 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี364,170.6931,914.5691.2 %5.05,749.331,453.1474.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2216,192.63125,392.0042.0 %5.049,867.833,581.4492.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4105,709.9879,233.6025.0 %5.08,418.373,775.9255.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1138,297.41385,527.47-178.8 %0.511,563.023,354.0571.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 365,463.9454,115.2617.3 %5.015,292.085,468.6364.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี84,472.8828,357.6466.4 %5.02,393.434,843.58-102.4 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี5,265.6627,704.96-426.1 %0.51,939.76898.8853.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี219,087.88231,605.00-5.7 %0.58,046.9613,852.31-72.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี501,436.56193,478.9561.4 %5.06,940.744,338.6537.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี305,952.63276,420.139.7 %4.58,534.645,045.4540.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี178,246.64129,037.0027.6 %5.06,776.821,292.9580.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี187,347.34142,007.9824.2 %5.07,254.484,696.8935.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน81,915.1256,939.0830.5 %5.05,887.442,289.1761.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี274,720.72118,339.0056.9 %5.015,379.929,682.8937.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 23,225.2320,823.0010.3 %5.07,000.094,042.2542.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 195,544.1863,898.1333.1 %5.020,899.507,598.9363.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี16,193.5213,489.1916.7 %5.05,231.581,742.3966.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี154,977.80120,864.0022.0 %5.033,398.6446,347.93-38.8 %0.5
รวม 7,500,168 5,366,559 28.45 % 5.0 1,122,456 649,228 42.16 % 5.0