จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช16,860.866,793.6659.7 %5.03,231.841,670.6948.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช74,369.6951,298.4431.0 %5.0444.001,221.68-175.2 %0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช163,251.17217,550.98-33.3 %0.53,219.24389.0087.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช54,095.6615,544.0071.3 %5.0358.501,478.66-312.5 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช22,352.8111,678.0047.8 %5.05,826.221,833.7468.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช17,168.8510,050.0041.5 %5.01,521.271,220.0719.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช226,304.64134,450.1740.6 %5.043,378.069,442.5778.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน20,669.541,046.0094.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่22,716.973,378.0085.1 %5.01,362.78560.0558.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด24,196.723,474.0085.6 %5.02,197.22383.3082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา24,186.414,956.0079.5 %5.01,535.22240.6284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง30,722.2513,017.0057.6 %5.03,679.76328.7691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,660.04775.3770.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา22,711.102,815.0087.6 %5.01,068.00360.7266.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน26,468.271,874.0092.9 %5.01,648.88321.3080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง27,198.135,876.0078.4 %5.01,673.16456.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม23,063.642,050.0091.1 %5.01,042.86408.5060.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ22,423.272,869.0087.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี24,641.022,370.0090.4 %5.01,228.98425.2965.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง24,264.409,460.0061.0 %5.02,772.18362.5486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล24,341.862,702.0088.9 %5.02,299.98391.5083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม22,909.712,811.0087.7 %5.02,443.02439.7282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร23,758.094,968.0079.1 %5.02,022.36396.2080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา23,636.992,610.0089.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่22,653.192,248.0090.1 %5.02,214.30333.4484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์35,738.314,425.0087.6 %5.01,391.22221.1284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์21,679.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,487.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง22,517.953,278.0085.4 %5.01,479.88400.6872.9 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช34,196.0333,383.802.4 %1.04,620.001,086.5376.5 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล24,933.4542,260.02-69.5 %0.53,616.74932.9074.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช39,202.8835,337.639.9 %4.510,876.263,546.3567.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา17,652.5217,277.002.1 %1.038,292.121,593.1595.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง17,920.476,697.0062.6 %5.04,235.881,936.1054.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง8,910.797,550.5015.3 %5.02,335.982,033.9512.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,117.35969.9554.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,144.621,459.5464.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช27,905.6320,867.0025.2 %5.07,776.675,767.4525.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช20,371.969,764.0052.1 %5.05,285.584,267.4719.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1580,534.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,223.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 823,016.768,151.0064.6 %5.09,048.68930.4789.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช34,620.5910,357.0070.1 %5.010,743.226,663.6838.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช24,580.0734,266.56-39.4 %0.56,863.9111,923.78-73.7 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช25,623.7927,707.12-8.1 %0.54,040.925,309.92-31.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช40,950.1330,133.2326.4 %5.013,158.1818,348.19-39.4 %0.5
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช27,741.5512,414.9655.2 %5.06,388.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช51,362.9579,725.85-55.2 %0.57,846.801,874.5576.1 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช771,748.44844,809.00-9.5 %0.52,942.422,235.3524.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 55,378.6081,975.85-48.0 %0.520,162.0430,720.30-52.4 %0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช24,347.3814,486.0040.5 %5.06,216.635,224.0516.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)12,257.2411,269.608.1 %4.03,302.701,767.0046.5 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)11,361.592,709.0076.2 %5.0485.58305.4637.1 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช20,148.8610,394.0048.4 %5.0488.76548.15-12.2 %0.5
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)11,361.595,299.0053.4 %5.0410.58285.0030.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช22,189.385,978.1073.1 %5.05,511.482,118.4661.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช18,433.856,022.5067.3 %5.04,574.762,113.2453.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช30,497.0528,931.905.1 %2.56,010.682,964.7650.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช47,674.25181,380.55-280.5 %0.513,462.4516,054.81-19.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช48,940.0539,417.4919.5 %5.09,507.125,398.6143.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช24,560.7318,537.0024.5 %5.06,768.842,729.8359.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช62,208.9574,664.00-20.0 %0.510,381.79670.0993.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช35,412.586,816.0080.8 %5.06,766.993,210.0052.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช26,064.8234,408.11-32.0 %0.57,035.131,715.7975.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช28,750.8915,281.0046.9 %5.08,461.261,629.7580.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช34,763.4315,926.0454.2 %5.09,748.394,686.7151.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช23,380.0832,795.60-40.3 %0.55,285.58752.1485.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช140,764.7025,865.1681.6 %5.03,530.132,813.4220.3 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 992,839.50708,775.0028.6 %5.013,522.7610,233.0924.3 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 209,607.44308,560.19-47.2 %0.55,109.034,633.479.3 %4.5
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช38,399.2529,549.0023.0 %5.02,898.181,458.5949.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช15,889.238,574.0046.0 %5.03,421.951,732.3049.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช33,822.6427,904.0017.5 %5.06,787.913,341.5250.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช16,701.428,546.4048.8 %5.03,878.392,212.4143.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช31,523.8656,148.00-78.1 %0.57,339.313,103.7657.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช21,553.9716,431.0023.8 %5.05,627.941,042.1581.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช30,831.1510,585.0065.7 %5.011,000.882,733.8075.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช189,403.9132,777.2482.7 %5.04,572.521,518.4966.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช35,677.2037,336.66-4.7 %0.56,381.295,388.4015.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 123,670.6781,848.0733.8 %5.08,054.314,048.7549.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)137,252.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017,005.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3153,610.0964,212.0058.2 %5.015,446.725,818.2762.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1196,874.78115,911.1741.1 %5.05,556.652,302.7158.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2190,073.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,176.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล233,568.3970,264.8069.9 %5.02,999.64899.6570.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช106,749.8878,911.0026.1 %5.02,867.583,743.28-30.5 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช38,339.4725,875.0932.5 %5.01,927.211,965.01-2.0 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช518,298.59469,543.009.4 %4.510,516.1411,329.56-7.7 %0.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช247,775.81121,992.0050.8 %5.07,299.442,330.1368.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช987,983.562,654.4099.7 %5.07,046.0610,673.46-51.5 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช2,805,114.00750,396.8873.2 %5.06,928.809,109.30-31.5 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช120,909.7766,534.0045.0 %5.05,268.503,015.9642.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช272,267.81118,501.0156.5 %5.05,330.106,853.01-28.6 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร216,727.5983,249.5761.6 %5.05,744.283,655.6736.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี134,817.3052,032.0061.4 %5.04,598.282,078.2454.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล919,093.63134,973.0085.3 %5.06,606.542,056.0868.9 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช180,309.47134,767.0625.3 %5.04,766.322,623.6945.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง1,286,107.00180,230.3886.0 %5.08,328.363,923.7652.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช115,395.01209,071.00-81.2 %0.514,342.5612,607.3112.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช66,300.58125,498.50-89.3 %0.517,846.9415,534.1613.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช662,136.56329,878.0050.2 %5.012,398.153,537.1471.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 23,012.0727,434.84-19.2 %0.56,084.245,764.465.3 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช19,395.067,699.0060.3 %5.04,600.981,605.2365.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช262,718.34266,827.00-1.6 %0.533,618.6628,457.3815.4 %5.0
รวม 14,219,881 7,119,941 49.93 % 5.0 625,472 361,979 42.13 % 5.0