กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน108,787.41138,387.00-27.2 %0.05,851.81936.3884.0 %5.0
รวม 108,787 138,387 -27.21 % 5,852 936 84.00 %