สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน307,108.94184,796.0039.8 %5.06,133.211,111.2081.9 %5.0
รวม 307,109 184,796 39.83 % 6,133 1,111 81.88 %