สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา232,100.81200,911.0013.4 %5.09,278.644,677.2249.6 %5.0
รวม 232,101 200,911 13.44 % 9,279 4,677 49.59 %