กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 158,455.88246,000.00-55.2 %0.05,367.181,029.2580.8 %5.0
รวม 158,456 246,000 -55.25 % 5,367 1,029 80.82 %