กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 139,843.36122,016.0012.7 %5.07,118.111,498.7578.9 %5.0
รวม 139,843 122,016 12.75 % 7,118 1,499 78.94 %