สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ117,469.6387,513.2225.5 %5.05,426.581,115.0279.5 %5.0
รวม 117,470 87,513 25.50 % 5,427 1,115 79.45 %