กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ79,280.7328,874.0063.6 %5.05,267.12393.8292.5 %5.0
รวม 79,281 28,874 63.58 % 5,267 394 92.52 %