สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 48,524.5639,823.3917.9 %5.05,842.432,856.6251.1 %5.0
รวม 48,525 39,823 17.93 % 5,842 2,857 51.11 %